Malmö Mässan

Malmö Mässan

Midroc stod för byggandet och Climat80 tillsammans med dotterbolagen Klimatkyl och Stjernfeldts VVS installerade värme, kyla, ventilation samt styr & regler.

Nya Malmömässan stod klar och invigdes i februari 2012 och direkt efter avhölls den första mässan. En rivstart med mersmak.

Mässan har flera funktioner. Utöver utställningsutrymme finns en större konferensanläggning och två restauranger. Hyresgästen, det belgiska företaget Artexis, kan med mässans 21 000 kvm erbjuda rejäl plats för mässor, kongresser, stämmor, idrottsevenemang, konserter eller andra kulturevenemang.

Miljösmarta MalmöMässan har en grön själ i en vit kropp

MalmöMässan uppfyller kraven för Green Building. Allt konstruktionsmaterial är valt utifrån hårda krav på ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En mängd smarta tekniska installationer garanterar en minimerad energianvändning och sedumtaket på 17 000 kvm förstärker miljöprofilen ytterligare – lösningar som gynnar miljön på flera olika sätt.

Malmömässans mångsidighet och miljökrav ställde mycket speciella krav på lösningarna för ventilation, värme och kyla.

Behovsstyrd ventilation med webbaserat styr & reglersystem

En mässa har alltid ett ojämnt flöde av besökare. För att uppnå ett jämnt inomhusklimat anpassat efter aktiviteter och antal människor i lokalerna skapade Climat80 ett behovsstyrt ventilationssystem i hela anläggningen. Anpassning sker automatiskt efter verksamheten i lokalerna och styrs av temperatur och koldioxidhalt.

Inom fastigheten installerades ett styr- och övervakningssystem från Johnson Controls som övervakas via ett användarvänligt webbaserat gränssnitt. Via enkla kalenderfunktioner kan personalen lätt driftoptimera kommande evenemang på MalmöMässan. Ventilationssystemen, som betjänar konferenslokaler och restauranger, är ett VAV-system som med automatik, via aktiva don, styr klimatet i dessa lokaler efter behov. Hela anläggningen är i sin tur övervakad av en stor mängd energimätare som hanteras smidigt via det webbaserade systemet.

Stjernfeldts gick på djupet

En av de största utmaningarna för Stjernfeldts VVS del var att utveckla en energieffektiv försörjning för byggnadens värme- och kylbehov.

Lösningen blev en av Malmös största bergvärmeanläggning – en akvifäranläggning med 32 stycken 250 meter djupa borrhål, i berggrunden. Temperaturen i anläggningen är ca 11 grader. Kylbehov uppfylls genom att pumpenergi låter vätskan kyla anläggningen. Värmebehovet uppfylls med samma vätska i kombination med energieffektiva värmepumpar för att utnyttja värmen från berggrunden. Genom denna anläggning kan man under uppvärmningssäsongen lagra kyla och under övrig tid lagra värme. Lösningen gör att energianvändningen hålls på ett verkligt minimum för att styra inomhusklimatet.

Med de energismarta installationerna ger vi fastighetsägaren möjlighet att klassificera byggnaden som Green Building. Kravet för denna klassificering är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

MalmöMässan är Climat80:s största projekt

MalmöMässan är Climat80-Gruppens största enskilda projekt i företagets historia. Det som är utmärkande för projektet är inte storleken på byggnaden utan kraven på miljöanpassade lösningar där kompetensen varit avgörande för att kunna möta alla krav. Levererade lösningar har visat på en spetskompetens och kreativitet som få uppdrag tillåter men som flera borde omfatta. Climat80-Gruppen är både tacksam och stolt över att ha fått förtroendet att delta i byggandet av Malmös hittills största och verkligt miljöanpassade fastighet. Och ser fram emot fler liknande utmaningar i framtiden.

Mer information lämnas gärna av Anders Welander, Climat80, 040-36 34 97 och Peter Bergh, Stjernfeldts VVS, 040-36 34 62.

Beräknad energianvändning för MalmöMässan jämfört med en traditionell mässanläggning med fjärrvärme/fjärrkyla enligt dagens normer:

MalmöMässan

Uppvärmning: 27 kWh/m2
Kyla: 4 kWh/m2
Fastighetsel: 26 kWh/m2
Totalt: 57 kWh/m2

Traditionell mässanläggning

Uppvärmning: 60 kWh/m2
Kyla: 34 kWh/m2
Fastighetsel: 26 kWh/m2
Totalt: 120 kWh/m2

Fakta om MalmöMässan:

Total yta: 21 000 kvm
Varav utställningshall: 14 000 kvm
Grönt sedumtak: 17 000 kvm
Konstruktion: prefabricerad betongstomme, HDF-bjälklag
Ytterväggar: betong, tegel och glas
Arkitekt: Erik Guidice Architects
Byggherre: Midroc Property Development
Totalentreprenör: Midroc Project Management
Ventilation, styr & regler: Climat80
Rör, värme och kyla: Stjernfeldts VVS
Kökskyla: Klimatkyl

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer