OREX byter kylrum

OREX byter kylrum

Orex betyder aptit på grekiska och företaget som ligger i Staffanstorp är grossist till restauranger, pizzerior och caféer. Kyla är a och o för att hålla alla produkter fräscha.

Klimatkyl har fått i uppdrag att byta Orex befintliga kylrumsanläggningen mot en ny. Nya anläggningen kommer att ha en köldmediemängd som är 60 % lägre än den gamla.

Genom den köldbärarteknik som det nya kylrummet utrustas med kan man också ”docka till” planerad utbyggnad med ny utlastning, lagerutrymme och kontor utan att utöka kylkapaciteten. Det nya kylrummet har dessutom LED-belysning för att ytterligare bidra till en lägre energianvändning.

Den nya installationen medför flera positiva effekter - tryggare drift, reducerad energianvändning följt av lägre driftskostnader. Alla fördelar bidrar var och en till avsevärt lägre miljöpåverkan än tidigare.

Referenser

Elfast har fått i uppdrag åt Wihlborgs Fastigheter att hyresgästanpassa lokalerna inom Kv Väktaren i Malmö

Elfast har fått i uppdrag åt Wihlborgs Fastigheter att hyresgästanpassa lokalerna inom Kv... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09