Skajbaren når nya höjder

Skajbaren når nya höjder

I oktober startade etapp 2 på Arena Hotel för Parkfast som nu utökar med 100 nya hotellrum från tidigare 295 rum, och ett nytt kontorshus i 5 våningar som byggs till. Etapp 1 stod klart för invigning i mars 2015 och tillbyggnaden av hotelldelen ska stå klar 5:e maj 2019. Vi bygger på ett extra våningsplan, plan 16, och Skajbaren flyttas runt hörnet och kombineras med en konferensdel. I och med att översta våningen blir ett dubbelplan med hög takhöjd har våning 15 tagits bort i numreringen. Det hade kanske varit mer passande att ta bort 13:e våningen, men alla rumsnummer är tryckta på mattorna så den tanken lades ner. Våningarna är pålagda och installationer inom ventilation och VS ska vara klara i februari 2019 då Skajbaren öppnar igen.

- Utmaningen har varit att komprimera och anpassa alla installationerna när vi krymper fläktrum på både bredden och höjden, säger Peter Bergh, projektledare på Climat80 Entreprenad.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer