Skanörs Vångar

Skanörs Vångar

JM Malmö anlitar Lunds Värme & Sanitet på goda grunder

JM och Lunds Värme & Sanitet har en lång gemensam historia. Samarbetet började för mer än 12 år sedan och sedan dess levt vidare genom projekt efter projekt i hela sydvästra Skåne.

Starten var med ett utmanande om- och tillbyggnadsprojekt i Bjärred. Det fortsatte via bostads- och egnahemsprojekt i Bunkeflo, Videdal, Käglinge, Arlöv, Hjärup och Skanör samt ett 7-vånings bostadshus i centrala Helsingborg. Totalt har LVS varit med och installerat VS i mer än 600 bostads- och villafastigheter för JM. Överlappande projekt har varvats med enskilda och det största sammanhängande är ca 200 egnahem i Hjärup.

Ett alltigenom förtroendefullt samarbete där Lunds Värme & Sanitet ansvarstagande i kombination med förmåga att hålla tids- och ekonomiska planer har gjort att projekten avlöst varandra.

Samarbetet fortsätter och i slutet av 2014 påbörjades projektet Skanörs Vångar med en andra etapp, första etappen omfattade 10 villor, på 17 stycken 1 ½-plansvillor på 134 – 156 kvm. Lunds Värme & Sanitet ansvarar för alla VS-installationer och arbetet pågår fram till hösten 2015. Husen ska vara inflyttningsklara i kvartal 4 2015. 

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer