Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs Fastigheter

Kv Väktaren i Malmö

Elfast har fått i uppdrag åt Wihlborgs Fastigheter att hyresgästanpassa lokalerna inom Kv Väktaren i Malmö till nya moderna kontorlokaler.


I uppdraget ingår att installera alla typer av EL installation. Kraft, belysning, datanät, passage system samt inbrottslarm och brandlarm. Totalytan för ombyggnaden är 3 600 m2 på 3 olika våningsplan. 


Projektet startade i februari 2016 och kommer att vara helt färdigställt vintern 2017.  
Lokalerna kommer att anpassas till VA Syd:s verksamhet. 

Referenser

Alfa Laval har tecknat nytt serviceavtal för sina ca 60 stycken komfort- och... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.