Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Climat80 består av Mats Mårtensson, Thomas Sjöberg, Viviénne Dahlstrand, Håkan Nelson och Thorvald Persson.

Styrelsesuppleanter är Gabriella Dahlstrand och Ulf Dahlstrand.

Climat80 äger Stjernfeldts VVS, KlimatKyl AB, Clifa Service AB, Sanpro AB, El Fastighetsservice Syd AB (ELFAST), Lunds Värme & Sanitet AB samt Climat80 Entreprenad AB.

VD för Climat80 AB är Thomas Sjöberg

VD för  Sanpro AB, Clifa Service AB samt Lunds Värme & Sanitet är Mats Mårtensson

VD poster för övriga dotterbolagen:

El Fastighetsservice Syd AB är Jörgen Jönsson
Climat80 Entreprenad AB är Per Johansson
Klimatkyl i Malmö AB är Emil Silverberg
AB Stjernfeldts VVS är Lars Lindsjö

Referenser

BRF Domaren

Brf Domaren, Borgmästaregården, består av 2 stycken 17-våningshus om vardera 128 lägenheter.... Läs mer