Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Climat80 består av Mats Mårtensson, Thomas Sjöberg, Håkan Nelson och Thorvald Persson.

Styrelsesuppleanter är Gabriella Dahlstrand och Ulf Dahlstrand.

Climat80 äger Stjernfeldts VVS, KlimatKyl AB, Clifa Service AB, Sanpro AB, El Fastighetsservice Syd AB (ELFAST), Lunds Värme & Sanitet AB samt Climat80 Entreprenad AB.

VD för Climat80 AB, Sanpro AB, Clifa Service AB samt Lunds Värme & Sanitet är Mats Mårtensson

VD poster för dotterbolagen:

El Fastighetsservice Syd AB är Jörgen Jönsson
Climat80 Entreprenad AB är Roger Larsson
Klimatkyl i Malmö AB är Emil Karlsson
AB Stjernfeldts VVS är Lars Lindsjö

 

Referenser

Malmö Mässan

Nya Malmömässan stod klar och invigdes i februari 2012 och direkt efter avhölls den första... Läs mer