Clifa förebygger och hanterar fuktskador

Clifa förebygger och hanterar fuktskador

En fuktskadebesiktning är ett bra sätt att komma till rätta med eventuella begynnande fuktproblem. Våra fuktexperter erbjuder skadeförebyggande åtgärder så långt det är möjligt – en klok, ekonomisk och miljömässig investering.

Fastigheter åldras precis som vi människor och behovet av översyn är helt naturlig. Regelbunden fuktkontroll gör att mindre åtgärder av t ex förslitningsdetaljer kan bytas i tid d.v.s. innan de börjar läcka.

En fuktstatusbesiktning innebär en genomgång av fastighetens våtutrymmen – källare, badrum, tvättstugor och kök. Efter besiktningen utfärdas en rapport med åtgärdsförslag – en status på hur riskområdena i fastigheten mår. Svårare än så behöver det inte vara i bästa fall.

Sök reda på dina eventuellt tickande bomber och stoppa dem i tid. Risken för större kostnader ökar med tiden om en fuktskada är i sitt startskede. De är svåra att upptäcka om man inte vet hur och var man ska söka.

Vill du ha mer information om hur du förebygger eventuella fuktskador kontakta Clifas fuktskadespecialist Anders Sonesson, på tel. 046-10 14 16 eller mejl anders.sonesson@clifa.se.

Referenser

Malmö Mässan

Nya Malmömässan stod klar och invigdes i februari 2012 och direkt efter avhölls den första... Läs mer