Climat80 genomför energikartläggningar

Climat80 genomför energikartläggningar

Energifrågan blir allt mer i fokus. Det går att reducera kostnader att ta mer miljöhänsyn utan att förlora i effektivitet.

Energimyndigheten erbjuder hjälp och bidrag, ”energikartläggningschecken”, till de företag som önskar genomföra en kartläggning. Myndigheten rekommenderar företagen att ta hjälp av erfarna konsulter även om en del av arbetet kan utföras av företagen själva.

Kartläggning och åtgärdsplan

Kartläggningen mynnar ut i en rapport som ska vara ett beslutsunderlag för optimering av företagets energianvändning. Man tar reda på hur mycket som används i företagets verksamhet, i byggnader, interna transporter etc. och vilka kostnader som detta medför. Förslag på energieffektiviseringsprocesser och hjälputrustning är annan del av kartläggningen. Vinsterna är uppenbara. Lägre energianvändning ger lägre kostnader, förbättrad konkurrenskraft och minskade koldioxidutsläpp.

Energikartläggningschecken

Energimyndigheten ger bidrag med 50 % av kostnaden upp till 30 000 kronor.

Bidraget betalas ut när kartläggningen och åtgärdsplanerna är rapporterade till Energimyndigheten.

Climat80 hjälper dig

Climat80 har under senare tid fått förfrågan om hjälp med kartläggningar. Företag ser fördelen med att få på papper var eventuella energitjuvar finns och var man kan effektivisera verksamheten. Därefter gäller det att målmedvetet genomföra de förändringar som föreslås i rapporten.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan bli mer energieffektivt? Kontakta Peter Möllerberg på Climat80, peter.mollerberg@climat80.se, så hjälper han dig vidare. 

Referenser

Almgården

Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning och Climat80 har en lång arbetsrelation. Aktuellt uppdrag... Läs mer