Climat80-Gruppen erbjuder servicen Felanmälan

Climat80-Gruppen erbjuder servicen Felanmälan

Felanmälan, som administreras av Clifa Service, är en problemlösare och sköter servicen i uppdragsgivarens namn. Ett ansvarsfullt uppdrag som ger många pluspoäng för inblandade parter.

Kungsleden, Hemsö, Annehem, IKANO, är några fastighetsbolag som lagt ut uppdrag på Clifa. Merparten av berörda fastigheter är kommersiella fastigheter. Clifa erbjuder samma service till bostadsrättsföreningar och förvaltare av bostadsfastigheter.

Tjänsten innebär att när hyresgästen har problem med t.ex. mindre stopp i avloppet, krånglande fönster eller dörrlås, trasig armatur, huvudsäkringsbyte, för kallt eller för varmt i lokalen mm så ringer man till Felanmälan. Uppdraget registreras och läggs ut på aktuell serviceenhet. Efter utförd åtgärd återrapporteras det till Felanmälan som i sin tur meddelar uppdragsgivaren respektive anmälaren att felet är avhjälpt. Ett sätt att säkerställa en kvalitativ service så ägare och/eller förvaltare kan ägna sig åt andra viktiga ärenden.

Outsourcad felanmälan är ett kostnadseffektivt sätt att hålla en hög servicenivå gentemot hyresgästerna.

Kontakta gärna Jimmi Johnsson på Clifa på telefon 046-10 14 25 för mer information.

Referenser

Alfa Laval har tecknat nytt serviceavtal för sina ca 60 stycken komfort- och... Läs mer