Climat80-Gruppen var med och byggde årets stadsbyggnadspris 2015 - Kv Bohus 5

Climat80-Gruppen var med och byggde årets stadsbyggnadspris 2015 - Kv Bohus 5

Kvarteret Bohus 5 – ritat av Jais Arkitekter, byggherre är MKB Fastighets AB och huset byggdes av Midroc – vann klassen Bostäder och var nominerad till Stadsbyggnadspriset 2015. Climat80 hade uppdraget att installera ventilationen i hela byggnaden. 

Priset i klassen Bostäder 2015 gick till Bohus 5. Bostadstornet i kvarteret Bohus är ett bra exempel på hur man kan göra staden tätare med både byggnader och människor. Ett befintligt gårdsrum har getts nytt liv och fina bostäder har åstadkommits på en tidigare inte så välutnyttjad yta. 

Arkitekturen är modern med enkla uttryck och väcker intresse i sitt sammanhang vid en av stadens knutpunkter. Dessutom utnyttjas redan gjorda investeringar i kollektivtrafik, gatu- och ledningsnät ytterligare. Projektet blir ännu en viktig pusselbit i omvandlingen av kvarteret Bohus till ett fungerande stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter.

Juryn ger priset i bostadsklassen till Bohus 5, för att det är ett lyckat exempel på förtätning.

Bohus 5 blev också nominerad till Stadsbyggnadspriset. 

Läs mer om Stadsbyggnadspriset

Referenser

Kv Sjöljungfrun - Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)

Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)