Klimatkyl - 25 år i december 2012

Klimatkyl - 25 år i december 2012

Klimatkyl har under dessa 25 år vuxit från ett litet framgångsrikt företag till ett av regionens mer välrenommerade kylföretag. Detta har skett genom ett brinnande intresse för tekniskt smarta lösningar där effekten för kundens verksamhet alltid varit det viktigaste. Många roliga uppdrag och givande kundkontakter har vi upplevt. Ett flertal kundrelationer har varit aktiva under alla år. Det känns fantastiskt och måste vara ett bevis på att vi gjort ett och annat som varit och är rätt. En kort exposé följer här över de år som gått:

• 1987 bolaget startas i december. Första uppdraget - byta ut kyltornet till kylanläggningen för hela Rosengårds köpcentrum.

• 1988 levererades och installerades, i egen regi, tre kyltorn till tidningen Arbetet. Vi var tre anställda.

• 1990 anammade JM Industrifastigheter, numera Kungsleden AB, vårt köldbärarkoncept i stället för DX-system, vilket slog väl ut. Det blev flera köldbärarsystem efter det och samarbetet lever än idag.

• 1995 inleddes samarbetet med KF. Det blev många kylinstallationer i deras livsmedelsbutiker. Även Pågens Bageri installerade frys- och kylrum med Klimatkyls hjälp.

• 1998 var det Stena Fastigheters tur att få hjälp med kyltekniken. Ett mycket gott samarbete som fortfarande lever.

• 1999 blev vårt köldbärarsystem en framgångsfaktor för ”Made in video” – kylsystem byggdes in i ett antal OB-bussar för mobil TV-inspelning. Bl. a. under OS i Aten hade vi en ”sportslig” framgång när produktionsteamet upplevde en klanderfri sval arbetsmiljö.

• 2000 etablerades kontakt med Wihlborgs Fastigheter AB vilket medfört ett antal projekt genom åren bl. a. kylanläggning till Burlövs Center, ny komfortanläggning inom ”Gängtappen” Kockums huvudkontor i Malmö.

• 2007 köpte Climat80 Klimatkyl och ett nytt framgångsrikt äventyr startade.

• 2012 är vi 22 anställda, har fått en ny VD i Lars Juhl, och glädjande nog går det bra för oss. Samtidigt gläds vi åt att grundaren Bo Johansson fortsätter sitt målinriktade arbete som projektansvarig.

Så vi tackar för de 25 åren som gått och hoppas att resan fortsätter tillsammans med befintliga och nya kunder under minst 25 år till.

Referenser

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum.... Läs mer