Kontoren i Malmö och Lund byggs om

Kontoren i Malmö och Lund byggs om

I samband med att alla nyrekryteringar sker en större ombyggnad av kontoret på Stenyxegatan 28 i Malmö. Genom att hyresgästen Prodoc flyttade ut i slutet av maj månad har ca 120 kvm kontorsyta blivit tillgängligt för gruppens företag. Denna del av bygganden kommer inom kort att bli nya lokaler för Klimatkyl och deras lokaler idag kommer att tas i anspråk av Stjernfeldts VVS. 

Denna ombyggnad innebär att kontoret kommer att ha två ingångar, en rakt framifrån parkeringen och den befintliga huvudentrén.

I Lund effektiviseras lokalytan

Verksamheten växer även i Lund. Befintliga lokaler genomgår nu en omdisponering för att utnyttja ytan effektivare. Ett fd förråd har fått ändra karaktär dvs fräschas upp och blivit kontorsyta. Samtidigt har en del av lagret varit tvunget att göras om. Vissa specifika uppdrag kräver en viss lagerhållning och därmed yta.

Dessa åtgärder innebär att på nedre plan sitter numera Climat80 och på övre plan får övriga av gruppens företag samsas. Det har blivit mer konsekvent och ytan utnyttjas bättre.

Referenser

HSB Brf Sofieholm

De tre föreningarna omfattar totalt 27 fastigheter med 1 415 lägenheter med fördelningen... Läs mer