Nya F-gasförordningen godkänd av EU:s ministerråd

Nya F-gasförordningen godkänd av EU:s ministerråd

14 april 2014 antogs den nya F-gasförordningen av EU:s ministerråd. Det nya börjar gälla fr. o. m. 1 januari 2015.

Omställningen har redan påbörjats, enligt Per Jonasson Vd för branschorganet Kyl & Värmepumpsföreningen (KV). Det finns många anläggningar med R404 A runt om i Sverige som behöver ses över inom den närmaste tiden.

KV-företagen, varav Klimatkyl är ett, ställer gärna upp och ger råd i de här ganska komplicerade frågorna. Det är ju ofta fråga om flera olika val för entreprenörer och anläggningsägare samt vilka kort- respektive långsiktiga effekter dessa val får.

Vill du diskutera F-gasförordningens konsekvenser, hör av dig till Klimatkyl Lars Juhl, på 040-36 34 08 eller lars.juhl@klimatkyl.se 

Referenser

Kv Sjöljungfrun - Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)

Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)