Automation Entreprenad

Automation Entreprenad

Låt oss ta hand om förfarandet från första idé till färdig anläggning. Vi är experter med lång erfarenhet och bred kunskap.

Från idé till färdig anläggning

Climat80:s automationasvdelning arbetar med både totalentreprenad och andra entreprenadformer enligt färdiga handlingar. Vi är med genom hela projektet från idé till färdig anläggning från DUC-nivå till DHC-övervakning. Vi utför projektering, konstruktion, programmering, installation och service. Våra tekniker och elektriker inom automation tar hand om hela installationen, service, injustering och underhåll av anläggningen. Då vi har bred kunskap och stor erfarenhet inom avdelningen, kan vi ta oss an projekt inom totalentreprenad.

Nära samarbeten mellan bolag och avdelning

Då vi har tillgång till bred och djup kompetens inom våra sex affärsområden, arbetar vi multidisciplinärt och tar hand om flera eller alla delar inom dessa områden. Detta sker ofta i projekt som underleverantör eller i samverkansprojekt med de större byggföretagen inom byggindustrin, men även i nischade projekt inom flera teknikområden. 

Våra kunder

Beroende på våra kunders behov, anpassar vi flexibelt vår organisation och tar båda totalansvar och samordningsansvar för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Våra kunder är oftast offentliga verksamheter som till exempel kommuner och sjukhus som omfattas av offentlig upphandling. Vi arbetar och strävar efter att ha nöjda kunder och långa kundrelationer. Det är därför viktigt för oss att vi håller god service, är experter inom det vi gör och levererar skräddarsydda lösningar för dina behov.