Industri

Industri

Under de senaste åren har vi skapat många intressanta kundrelationer och levererat moderna samt energieffektiva lösningar. Vi skräddarsyr alltid våra lösningar för att passa dina behov och önskemål.

Kvalitetsinriktat industriinneklimat allt viktigare

Lagar och myndigheters föreskrifter ökar ständigt kraven på industrins inneklimat liksom dess påverkan på det yttre klimatet. Samtidigt ökar även kraven på högre kvalitet samt ökad produktivitet. Det här var grundförutsättningarna när vi på Climat80 utvecklade vår industriavdelning inom Climat80-Gruppen.

Totalleverantör av industriella innemiljöer

Industrigruppens personal har lång och gedigen industriell erfarenhet av hur man skapar ett industriklimat med fokus på arbetsmiljö, produktivitet, energioptimering samt god ekonomi. Vi är en totalleverantör av de flesta industriella innemiljöer. Vi åtar oss såväl helhetsuppdrag från idé, konstruktion, leverans, montering, driftsättning till efterföljande service, som enskilda uppdrag i samband med modernisering, ombyggnation, anpassningar eller bara service.

Vi har under de senaste åren skapat många intressanta kundrelationer och levererat moderna samt energieffektiva lösningar till de flesta industrisegment. Kundernas antal ökar liksom uppdragens storlek.

Välkommen till Climat80 Industri för en framtidsinriktad hälsosam innemiljö.

Tjänsten utförs av:

Ronab Automation

Ronab Automation

Den 9 mars 2022 förvärvade Climat80 AB Ronab Automation AB´s verksamhet. Genom förvärvet förstärker vi vår industriavdelning med automationsexperter från Ronab som inte bara ger oss ett helhetsgrepp om automationsaffären mot industrin utan också en helt ny potential i vår leverans.