Entreprenad ventilation

Entreprenad ventilation

Vi är experter på ventilationsentreprenad och är med dig från start till slut. Med vår långa erfarenhet och stora kunskap kan vi bistå med bästa hjälp och ta fram skräddarsydda lösningar för dina behov samt önskemål.

Från idé till färdig anläggning

På Climat80s ventilationsavdelning erbjuder vi hjälp hela vägen från idé, utveckling av förslag, programhandlingar och projektering till komplett färdig och injusterad installation. Detta oavsett om det handlar om ny-, till- eller ombyggnation av kontor, skolor, industrier eller bostäder. Vi ser till att du får det du önskar och att ventilationssystemet håller hög kvalité. 

Bred erfarenhet

Inom ramen för entreprenader arbetar vi med både totalentreprenad och andra entreprenadformer enligt färdiga handlingar. Vi har erfarenhet och kunskap kring allt ifrån nybyggnadsprojekt till mindre reparationsarbeten, byte av aggregat, mindre hyresgästanpassningar etc. Våra konstruktörer, projektledare och montörer har en bred erfarenhet av alla typer av anläggningar och spänner över ett mycket brett område.

Egen konstruktionsavdelning

Under mer än 40 år har vår breda kunskap och långa erfarenhet skapat många framgångsrika inneklimat och miljöer. Vår personal har kunskap samt insikt i och om samhällsekonomi, bygglagstiftning och sociala behov. Utefter det anpassar vi skräddarsydda lösningar för både dina egna och dina kunders behov.

Långsiktighet lönar sig

Alla våra lösningar utgår från energieffektivitet och miljöhänsyn. Vi är medvetna om att långsiktigt hållbara lösningar alltid lönar sig bäst. Du som kund har rätt att förvänta dig en god ekonomi och full funktionalitet många år framöver.