Lunds Värme & Sanitet

Lunds Värme & Sanitet

Lunds Värme & Sanitets tradition på den lundensiska och skånska marknaden är välkänd. Efter mer än 40 års entreprenad- och serviceverksamhet är det få byggbolag och industriföretag som företaget inte samarbetat med.

Mer än 40 års erfarenhet

Lunds Värme & Sanitets tradition på den lundensiska och skånska marknaden är välkänd.
Efter mer än 40 års entreprenad- och serviceverksamhet är det få byggbolag och industriföretag som företaget inte samarbetat med.

Ett väletablerat VVS-installationsföretag med huvudinriktning på industriföretag och byggprojekt. Företaget ägs sedan 1 januari 2014 av Climat80 AB i Malmö.

Lunds Värme & Sanitets inriktning på industrisidan och dess samarbetsavtal med bl. a. regionfastigheter stämmer väl in i Climat80 Gruppens strategi att förstärka marknadspositionen i Lund.

Lunds Värme & Sanitet har under sina senaste 25 år utvecklat en specialkompetens inom processindustrin vilket medfört stora engagemang för framför allt Alfa Laval och Tetra Pak.

Parallellt med industriuppdragen arbetar vi sedan många år nära tillsammans med Regionfastigheter och de mest kända byggföretagen i Öresundsregionen. 15 rörmontörer sköter de aktuella uppdragen.

Aktuella uppdragsgivare: Alfa Laval, Tetra Pak, JM, NCC, Regionfastigheter (USIL) …