Service Entreprenad

Service Entreprenad

Vi består av välutbildade konstruktörer, projektledare samt installatörer inom värme och sanitet. Våra skickliga montörer är experter på ny-, om- och tillbyggnationer så att du kan vara säker i att arbetet blir gjort korrekt.

Från dagliga VS-installationer till komplexa värmesystem

Vi utför Service Entreprenader allt från enklare VS-arbeten, injustering av värme, termostatbyten till modernisering, uppgradering eller utbyte av centralvärmesystem och undercentraler. Vi utför vårt arbete med stor kunskap och gedigen erfarenhet till små samt stora stambyten i gamla fastigheter.

Egen utveckling

Företagets projektledare och konstruktörer arbetar med all känd teknik för att skapa sunda värmelösningar. I de fall känd teknik inte är tillräcklig utvecklar och anpassar vi en lösning som levererar det vår uppdragsgivare förväntar sig.

Stambyten – ett ökande behov

Många fastigheter är idag i stort behov av stambyten, en naturlig följd i äldre fastigheter. Våra serviceföretag är en konkurrenskraftig och tekniskt skicklig leverantör med dokumenterad kunskap om hur rationella stambyten planeras och genomförs utan onödigt besvär för hyresgästerna samt fastighetsägaren.

placeholder

Stjernfeldts VVS

Stjernfeldts har all nödvändig kompetens för att förstå och lösa alla VS- och värmeprojekt. Över 70 medarbetare och mer än 45 års erfarenhet står garant för hantverksskickliga leveranser och nöjda kunder.

placeholder

Lunds Värme & Sanitet

Lunds Värme & Sanitets tradition på den lundensiska och skånska marknaden är välkänd. Efter mer än 40 års entreprenad- och serviceverksamhet är det få byggbolag och industriföretag som företaget inte samarbetat med.