Service VS

Service VS

Långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder är något vi strävar efter. Våra certifierade montörer är utbildade och har lång erfarenhet så att du kan vara säker i att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt.

Trygg service inom VS

Genom att utföra regelbundna underhåll, minskas riskera för mindre trevliga överraskningar samtidigt som det bidrar till att vatten- och energiförbrukningen hålls nere. Vi erbjuder alla typer av service inom värme och sanitet.

Professionell service

Våra montörer är experter på allt som har med värme och sanitet att göra. Under våra år i branschen har vi stött på olika typer av utmaningar och lösningarna har varierat beroende på projektet. Detta har hjälpt oss att utvecklas och bli bättre. Med vår långa erfarenhet och breda kunskap, kan vi ta oss ann alla typer av service inom VS. 

Regelbunden service

Olika byggnader kräver olika typer av service. Med regelbunden kontroll och service, ser vi till att du kan fortsätta nyttja de på bästa sätt. Våra serviceavdelningar inom VVS består av Lunds Värme & Sanitet samt Stjernfeldts VVS. Båda företagen är auktoriserad VVS-installatör för Säkert vatten och har många års erfarenhet i branschen.

 

placeholder

Stjernfeldts VVS

Stjernfeldts har all nödvändig kompetens för att förstå och lösa alla VS- och värmeprojekt. Över 70 medarbetare och mer än 45 års erfarenhet står garant för hantverksskickliga leveranser och nöjda kunder.

placeholder

Lunds Värme & Sanitet

Lunds Värme & Sanitets tradition på den lundensiska och skånska marknaden är välkänd. Efter mer än 40 års entreprenad- och serviceverksamhet är det få byggbolag och industriföretag som företaget inte samarbetat med.