OVK

OVK

OVK är en i lag bestämd kontroll, en garant för att innemiljön är säkerställd för människor som vistas där ofta och längre tid. Den informerar om när det inte står rätt till och åtgärder bör vidtas. Bra för människan, fastigheten och miljön.

OVK, är en kvalitetsgaranti för din inomhusmiljö.

OVK, även obligatorisk ventilationskontroll, är en i lag bestämd kontroll för att säkerställa byggnaders funktion för människor som vistas ofta och längre tid i innemiljön. 

Climat80-Gruppen har bred kunskap och erfarenhet av att utföra obligatorisk ventilationskontroll, entreprenadbesiktningar och är behöriga att agera som kontrollanter vid entreprenader. Målet är alltid att garantera en bra inomhusmiljö och att hitta möjligheter att spara energi.

Förenkla med Climat80

När du ger Climat80 OVK-uppdraget sker följande:

  • Vi håller reda på rätt intervaller och meddelar när det är tid för besiktning
  • Vi utför besiktningen och du behöver inte närvara
  • Vi registrerar och rapporterar alla dokument till dig samt berörda myndigheter 
  • Vi arkiverar alla protokoll och åtgärdsdokument i ClimatDoc
  • Du har allt enkelt åtkomligt när du behöver det, dygnet runt

När ska OVK genomföras?

1991 beslutade riksdagen och regeringen att ställa krav på funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor ofta vistas, eller under en längre tid. Bestämmelserna och besiktningsintervallen varierar beroende på byggnadstyp.

3 års besiktningsintervall gäller för: förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

6 års besiktningsintervall gäller för: flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation