Kvalitet och miljö

Inom Climat80 Gruppen är miljö- och kvalitetsarbete en självklar del av vardagen.
Inom Climat80 Gruppen är miljö- och kvalitetsarbete en självklar del av vardagen. Det är en del av vår affärsidé.

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete är en viktig del i vår värdestrategi, att vi ska leverera det bästa värdet för våra kunder. För att kunna uppfylla detta planerar vi vårt kvalitets- och miljöarbete genom att sätta mål- och handlingsplaner, efterleva våra policies och mäta och följa upp verksamheten. På så vis uppnår vi ständiga förbättringar. 

Climat80 Gruppens samtliga bolag strävar alltid efter att i alla kundlösningar uppnå högsta energieffektivitet, vilket innebär reducerad energianvändning. Vi hjälper därmed till att minska miljöpåverkan och minskar driftskostnaderna för installerade lösningar.

Vi tar samtidigt ett stort ansvar för den egna verksamheten genom att aktivt höja vår egen miljömedvetenhet i vardagen, i våra uppdrag och vid val av leverantörer. Det är vårt aktiva bidrag till en mer hållbar utveckling.

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Certifierat verksamhetssystem

Climat80 Gruppen har ett gemensamt verksamhetssystem, som är anpassat efter vår verksamhet och den teknikbredd som vi står för. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 inom kvalitet och ISO 14001:2015 inom miljö. Dessa krav samt AFS 2001:01 inom arbetsmiljö ligger som grund för hela verksamheten.

Se även vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy nedan.

För mer information kontakta:

Ida Nylander
+46 728-57 34 73
ida.nylander@are-group.se