Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet
Inom Climat80 Gruppen är miljö- och kvalitetsarbete en självklar del av vardagen. Det är en del av vår affärsidé.

Miljö & Kvalitet

Climat80 Gruppens samtliga bolag strävar alltid efter att i alla kundlösningar uppnå högsta energieffektivitet, vilket innebär reducerad energianvändning. Vi hjälper därmed till att minska miljöpåverkan och minskar driftskostnaderna för installerade lösningar.

Vi tar samtidigt ett stort ansvar för den egna verksamheten genom att aktivt höja vår egen miljömedvetenhet i vardagen, i våra uppdrag och vid val av leverantörer. Det är vårt aktiva bidrag till en mer hållbar utveckling.

Kvalitetspionjärer

Climat80 Gruppen har en lång tradition av kvalitetsarbete. Climat80 var en av pionjärerna inom branschen som blev kvalitetscertifierade enligt ISO 9002. Climat80 certifierades redan 1998 medan Klimatkyl och Stjernfeldts VVS certifierades 2009. Vi kan och ska alltid bli bättre.

Vi för en kontinuerlig kvalitetsdialog med kunder och leverantörer. Parallellt bedriver vi internt ett aktivt utvecklingsarbete av både teknik och kompetens. Det är vår övertygelse att det är en förutsättning för att kunna leverera produkter och tjänster som motsvarar både våra kunders och samhällets krav, idag och imorgon.

Miljöpolicy Kvalitetspolicy Arbetsmiljöpolicy
 

För mer information kontakta:
Ida Nylander
040-36 34 83
ida.nylander@climat80.se

Referenser

Malmö Stadsfastigheter

Climat80:s driftsavdelning har ansvar för ca 200 fastigheter omfattande en total yta på ca 440... Läs mer