Historia

Climat80 startades 1983
Climat80 startades 1983 av en handfull specialister inom värme och ventilation. Del av namnet hämtades från en icke helt okänd persondator i dataålderns begynnelse.

Historia

Climat80 grundades 1983. En vid tillfället unik idé i kombination med samlad kompetens från flera olika samverkande områden kunde företaget erbjuda ett bredare grepp om kundernas lösning. Något som underlättade för kunden och öppnade för nya affärsmöjligheter.

Service var redan på den tiden en viktig och central del av företagets verksamhet och har så förblivit genom alla år, och är det än idag.

Tillväxten genom åren har varit stabil liksom lönsamheten. Vi är stolta över vår utveckling i Öresundsregionen och att kunna bidra till den tillväxt som pågått och pågår. Vår grundtanke om att samla specialister och förenkla för kunden är fortfarande kärnan i verksamheten.

Under mer än 30 år har antalet medarbetare vuxit stadigt och idag är vi en sammansvetsad företagsgrupp med över 400 personer fördelade på åtta specialistföretag.

Idag kan vår samlade kunskap och erfarenhet erbjuda helhetslösningar inom allt från kyla, värme, el till ventilation och fastighetsservice för såväl boende-, kontors- och industrifastigheter.

Viktiga årtal och händelser

1983 Climat80 AB bildas som bolag
1984 Verksamheten är i full gång.
2002 AB Stjernfeldts VVS förvärvas
2007 Klimatkyl AB förvärvas och slås ihop med kylverksamheten i Climat80
2008 Clifa Service bildades
2009 Driftentreprenadavdelningen startas upp för att driva funktions- och driftentreprenad på uppdrag av Malmö kommuns Stadsfastigheter.
2010 Industriavdelningen startar sin verksamhet för att erbjuda industrimarknaden processventilationslösningar och service.
2014 Kylservice i Helsingborg AB förvärvas för att ytterligare komplettera företagsgruppens bredd i Helsingborg.
2014 Lunds Värme & Sanitet AB förvärvas för att ytterligare öka företagsgruppens närvaro på den expansiva marknaden i Lund.
2015 Sanpro för att förstärka servicen för våra totalkunder med inriktning på Sanering och Golvslipning
2016 ELFAST El Fastighetsservice Syd AB förvärvas för att ytterligare komplettera den totala installationsgrupp med el kompetens.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer