Service Kyla

Service Kyla

Service och tillsyn oavsett anläggning och köldmedia är näst intill som en försäkring. Maskiner, delar och förslitningsdetaljer håller längre, energieffektivisering blir möjlig och gör verksamhetsdriften mer ekonomisk och miljösmart.

Service – för säker drift med rätt temperatur på rätt ställe.

Klimatkyl erbjuder service för alla kyl- och fryssystem, värmepumpar, och klimatanläggningar med alla förekommande köldmedia. Det inkluderar till exempel återkommande kontroller av köldmedel och periodisk läcksökning.

Service är god ekonomi och miljösmart

Kontinuerlig service och tillsyn av installerade kylanläggningar och värmepumpar är näst intill som en försäkring. Servicen gör att maskindelar och förslitningsdetaljer håller längre. I samband med alla servicebesök strävar vi efter att om möjligt energieffektivisera din anläggning och därmed göra dina fastigheter/lokaler eller verksamhet mer miljösmart.

Klimatkyl tar gärna hand om era installationer genom serviceavtal. Du får hjälp med servicebevakning och att korrekta åtgärder vidtas i rätt tid.

Tryggt

Snabb och enkel tillgång till service ger trygghet. Därför finns våra serviceexperter i Malmö, Lund och Helsingborg – nära våra kunder.

Jourservice dygnet runt

Behöver du ha hjälp dygnet runt så kan vi hjälpa till med det. Dagtid ringer du till kontoret på 040-36 34 82. Behöver du akut hjälp övrig tid så ring journummer 070-445 34 03.