Solceller

Solceller

Vi tar tillsammans med vår samarbetspartner hand om allt från inledande studie till service på anläggningen, så det enda ni behöver göra är att må bra av att ni producerar er egen gröna el!

Solceller sänker era driftkostnader

Hållbar energi

En solcell omvandlar energin från solen till elektrisk energi som vi kan använda, bland annat för att ge kraft till våra byggnader. Detta gör solcellen varje dag under minst 25 år och dessutom utan att väsnas, snurra runt eller släppa ut växthusgaser till atmosfären. Solcellen är helt enkelt väldigt bra på att producera el på ett hållbart sätt. För oss gäller det bara att anpassa anläggningen utifrån byggnadens system så att solcellen kan utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt och vi kan utnyttja den producerade elen. 

En integrerad del av byggnaden

Inom Climat80 Gruppen finns många års erfarenhet av fastighetsinstallationer och vi har kunskapen som krävs för att se till att en solcellsanläggning blir en naturligt integrerad del av hela byggnaden som på bästa sätt bidrar med att tillgodose byggnadens energibehov. En solcellsanläggning minskar dessutom den specifika energianvändning vilket gör att vi tillsammans med våra andra energitjänster har potentialen att skapa en riktigt energieffektiv byggnad.

Nu finns förutsättningarna

Kostnaden för att installera en komplett solcellsanläggning har nu nått en nivå som gör det möjligt att motivera installationen även utifrån ett kostnadskalkylmässigt perspektiv. Bara mellan åren 2008 och 2014 minskade kostnaderna för en nätansluten solcellsanläggning över 20 kW med ca 80 %. Tillverkarna har nu även börjat fokusera mer på utseendet av solcellsmodulerna vilket innebär att det finns alla möjligheter att installera en anläggning som både förhöjer och framhäver en byggnads utseende. 

I kombination med erfarna installatörer medför detta att förutsättningarna nu finns för att installera en kostnadseffektiv solcellsanläggning som på ett hållbart och elegant sätt tillgodoser en byggnads energibehov. 

Vi tar hand om helheten

Tillsammans med vår samarbetspartner tar vi hand om allt från inledande studie till service på anläggningen, så det enda ni behöver göra är att må bra av att ni producerar er egen gröna el!