Automation - Industri

Automation - Service

Vi tar hand om hela livscykeln med automationsservice. Vi skapar en trygghet i den dagliga driften och med vår erfarenhet vet vi vad som är viktigt för dig.

Smart, tryggt och effektivt

Vi är experter på automationsservice och med vår långa erfarenhet, vet vi vad som är viktigt för dig för att allt ska funka. Med smart, trygg och effektiv service kan du minska dina kostnader och underlätta den dagliga driften. Vi kan ta hand om förfarandet från första idé till färdig anläggning från DUC-nivå till DHC-övervakning. Med vår djupa och breda kompetens inom våra sex affärsområden, arbetar vi multidisciplinärt och tar hand om flera eller alla delar inom våra affärsområden. Vår service innefattar akut felsökning, förebyggande underhåll, optimering och support.

Öka anläggningens livslängd

Genom att utföra automationsservice kan vi öka din anläggnings effektivitet samt livslängd genom att gå igenom dess olika delar noggrant. Detta bidrar till minskade kostnader och ökad trygghet i den dagliga driften. Då en anläggning utsätts för dagliga påfrestningar är en investering i trygghet och hög standard, är det viktigt för oss att finnas nära våra kunder.