Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Fastighetsskötsel är vård av fastighetens in- och utsida. Resultatet blir att hyresgästerna upplever vardagen trygg och säker med en ren snygg inne- och utemiljö och funktionella tekniska installationer.

Vi erbjuder erfarna och välutbildade fastighetstekniker

God fastighetsförvaltning kräver kunskap och erfarenhet. Därför erbjuder Climat80 välutbildade och meriterade fastighetstekniker. Vår omtanke om din fastighet gör att vi kontinuerligt utbildar vår personal. Nya lösningar, ny teknik, nya lagkrav och regler – din Climat80-tekniker vet vad det handlar om.

Fastighetsförvaltning omfattar skötsel och underhåll av allt som påverkar hyresgästernas vardag, en ren och välskött inne- och utemiljö, funktionella tekniska installationer, tryggt och säkert.

Climat80 erbjuder både teknisk och administrativ fastighetsförvaltning. Det innebär att vi upprättar ett service- och underhållsschema för fastighetens installationer, tekniska utrustning och alla dess driftsförutsättningar. Målet är att alla delar ska samspela på ett energieffektivt och därmed driftekonomiskt sätt. Det är också bra för vår miljö.

Teknisk förvaltning som uppdrag innebär att Climat80 tar hand om service och underhåll av tekniska installationer som el, kyla, ventilation inklusive automation, värme och sanitet, med mera.

Administrativ förvaltning som uppdrag innebär att Climat80 upprättar underhållsplaner, status- och energibesiktningar, OVK, energiuppföljning och så vidare. 

Genom att använda Climat80s kunskap och erfarenhet behöver du som uppdragsgivare inte bevaka och beställa utförande av underhåll och service. Det utförs enligt uppgjord plan och du får protokoll och åtgärdsförslag i de fall det är befogat. Din tid kan ägnas åt andra viktiga uppgifter.

Anpassade avtal

En fastighets behov av skötsel beror på fastighetens ålder och status, med mera. Climat80 erbjuder alltid anpassade lösningar och avtal som lever upp till de krav varje enskild uppdragsgivare specificerar.

Jour 24/7

Vi erbjuder jourtjänst och felanmälan dygnet runt som en tilläggstjänst i våra serviceavtal. 

God fastighetsvård är en värdeskapande insats för fastigheten och en trygg lösning för din vardag.