Fastighetsservice

Fastighetsservice

Öka trivseln för de som bor eller arbetar i din fastighet. Vi hjälper dig att hålla fastigheten i gott skick med hjälp av regelbunden tillsyn och skötsel.

Vi hjälper dig sköta och underhålla din fastighet

Inom fastighetsservice erbjuder Climat80 alla tjänster som behövs för god skötsel och underhåll av en fastighet. Vi vet att en väl utförd fastighetsservice ökar nöjdheten hos de som bor och arbetar i fastigheten, men det minskar också risken att problem och skador uppstår. 

Vi erbjuder allt från fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning till administrativ förvaltning samtidigt som vi är både erfarna samt proaktiva och ser möjligheter till utveckling. Climat80 har både små och stora fastighetskunder och komponerar den bästa helhetslösningen för dig.

En fastighets behov av fastighetsskötsel beror på fastighetens ålder, status, med mera. Climat80 erbjuder alltid anpassade lösningar och avtal som lever upp till de krav varje enskild uppdragsgivare specificerar.

Servicerelaterade tjänster inom fastighetsservice;

 • Drift och funktionskontroller
 • Felavhjälpande underhåll
 • Energieffektivisering
 • Felanmälan
 • Jour
 • Kundservice och felanmälan
 • Receptionstjänster
 • Ronderande vaktmästare

Utomhusmiljön

 • Fasadtvätt 
 • Häckklippning
 • Ogräsrensning
 • Snöröjning
 • Sopning
 • Trädgårdsskötsel

Tilläggstjänster - Ibland behöver ett och annat åtgärdas i fastigheten

I samband med såväl fastighetsförvaltning och olika skötseluppdrag följer rekommendationer till åtgärder som kräver insatser utanför själva serviceavtalet.

Climat80 erbjuder erbjuda en bred lista av tilläggstjänster som utförs efter särskild överenskommelse eller så inkluderas det i avtalet och då utförs åtgärderna automatiskt

Vid behov

 • Flytt
 • Klottersanering
 • Lokalvård – städning och fönsterputsning
 • Lägenhets- och statusbesiktning
 • OVK-besiktning

Byggservice vid om- och tillbyggnad av fastigheter

 • Måleri 
 • Fukt – fuktskadebesiktning, skadeförebyggande åtgärder, avfuktning
 • Om- och tillbyggnad 
 • Renovering
 • Sanering
 • Stambyten

Installation och service

 • Elinstallationer – alla typer av elarbeten
 • Kyla och värme
 • Ventilation
 • Vitvaror – byte och installation
 • Värme och sanitet – alla typer av rörarbeten

Kundservice och felanmälan

Vi hanterar din Felanmälan, en tjänst för alla fastighetsbolag, -ägare och bostadsrättsföreningar och kan anpassas efter uppdragsgivarens varierande antal fastigheter och lägenheter.