Energilagring

Energilagring

Energilagring med ett energilagringssystem är en typ av teknologi som möjliggör lagring av överskottsenergi för senare användning.

Skapa en stabil och hållbar energimix

Energilagringssystem med batterier, ibland benämnt som "batterilager" eller "solcellsbatteri", möjliggör att du kan lagra den genererade förnybara energin, till exempel från en solpark eller en fastighets solpaneler, lokalt i ett batteri. Genom att stärka det lokala elnätet med hjälp av frekvensreglering kan du generera intäkter samtidigt som du bidrar till att skapa en mer stabil och hållbar energimix.

Betydande utveckling

Under de senaste åren har marknaden för energilagring med batteriteknik genomgått en betydande utveckling. Även växelriktare som kommunicerar med energilagren, har blivit mer avancerade och effektiva, vilket ger möjlighet att välja användningsområden för den lagrade energin. I dag är det fördelaktigt att överväga användningen av energilager med batteriteknik för din fastighet, särskilt om du har punktvisa perioder av hög effektanvändning. Kontakta gärna oss för att höra mer om när det är nödvändigt att använda energilagring.

Fördelaktigt för miljön och ekonomin

Att lagra elektricitet från solceller i batterier kan vara fördelaktigt ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Energilager med batterier konstrueras oftast för att möjliggöra lagring av överskottet av genererad elektricitet, vilket sedan kan användas under perioder med elförbrukningsunderskott.

Genom att lagra energi i ett batteri har du möjlighet att bevara överskottselektriciteten för användning under tider med hög elförbrukning. På detta sätt säkerställer du tillgången till förnybar energi och påverkas inte av de fluktuerande elpriserna på marknaden.

Kontakta någon av våra energiexperter så berättar vi mer.