Klimatkyl

Klimaktkyl

Klimatkyl levererar energismarta lösningar av såväl industriell och kommersiell kylteknik. Kyla kräver stora energimängder vilket kräver högeffektiva lösningar – ett av Klimatkyls verkliga specialområden.

Eldig kyla eller svalkande värme

Klimatkyl levererar såväl komfort- som industriella kyllösningar med kundanpassning som kungsord. Teknik, ekonomi och miljötänkande är verktygen. Mervärde tillförs kunderna som en bonus. Allt detta ligger i företagets gener.

Allt inom kyla och värme

Klimatkyl är energismarta experter på industriell och kommersiell kylteknik, klimatanläggningar och värmepumpar. Det innebär att du får hjälp med allt från värme och kyla i alla typer av lokaler från kontorsrum och lägenheter, datorhallar, kylrum till avancerade köldbärarsystem för industriprocesser. Alla projekt optimeras såväl utifrån kundernas speciella behov och krav som energi- och miljöhänsyn. 

Kvalificerad hjälp

Du får professionell hjälp hela vägen från projektering och kalkylering till leverans och montering. Dessutom erbjuder vi självklart löpande service och även periodisk läcksökning.

Välkomna till Klimatkyl – när det gäller kyla och värme eller en kombination av båda. Vi är verksamma i södra Sverige och våra kontor finns i Malmö, Lund och Helsingborg.

Jourservice dygnet runt

Behöver du ha hjälp dygnet runt så kan vi hjälpa till med det. Dagtid ringer du till kontoret på 040-36 34 82. Behöver du akut hjälp övrig tid så ring journummer 070-445 34 03.