Affärsområde Energi

Affärsområde Energi

Climat80 har oberoende certifierade experter vilket krävs för att få energi-deklarationen godkänd och vi hjälper dig att göra den dokumentation som krävs enligt lag.

Vi är certifierade experter

Climat80 Energi är en avdelning inom Climat80 Gruppen och inrättad för att hjälpa fastighetsägare och industrin att effektivisera energianvändandet.

Vi har hög kompetens vilket gör att vi kan erbjuda stor erfarenhet och brett tekniskt kunnande. Att hitta balans mellan energiförsörjning och energi- användning är viktigt för att nå effektiva helhetslösningar. Tillsammans med dig som fastighetsägare och verksamhetsrepresentant ser vi över vilka möjliga energibesparingar som kan göras för att sänka driftskostnader på fastigheter och företag.

Tjänster som vi kan hjälpa dig med:

  • Energikartläggning
  • Energiuppföljning
  • Energideklaration
  • Energiutredning
  • Energioptimering
  • Termografering
  • Energiberäkning
  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadskalkyl

Kontakt

Vill du ha mer information eller rådgivning kring ditt projekt? Kontakta våra erfarna medarbetare inom energi.
ARE Sensus® - för ett sunt klimat inomhus. Och utomhus.

ARE Sensus® - för ett sunt klimat inomhus. Och utomhus.

Are Sensus är det enda tekniska byggsystemet på marknaden som erbjuder en högeffektiv kombination av värme, kyla och ventilation. Det patenterade systemet uppfyller kriterierna för ren teknik. Med en Lågenergicentral som kontrollerar alla energiflöden i en byggnad kan man minska behovet av köpt energi med 20–40 % jämfört med konventionell teknik.