Visselblåsning

Är det något som bekymrar dig gällande vår verksamhet?

Vi strävar efter att upprätta hålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi har en visselblåsarfunktion som tillhandahålls av en extern partner, WhistleB, som både våra anställda och intressenter kan använda för att rapportera en oro antingen i eget namn eller anonymt. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Rapporteringskanalen nås via valfri enhet, inklusive smarttelefoner, på adressen https://report.whistleb.com/en/are-sverige

FAQ- Frågor och svar kring visselblåsning:

https://whistleb.com/faq/whistleblower  

Hur du skickar in ett meddelande:

Se kort introduktionsfilm