Välkommen till Climat80 Gruppen och hela ARE-familjen!

Emil Silverberg
Emil Silverberg, regionchef för Region Syd på ARE Sverige AB med ansvar för Climat80 Gruppen.

Välkommen till Climat80 Gruppen och hela ARE-familjen!

Tillsammans bygger och driver vi kostnadseffektiva, hållbara och trivsamma fastigheter. Med hög kompetens hos våra tekniker och ingenjörer i kombination med ett skickligt hantverk är vi en trygg och långsiktig fastighetspartner i installations- och byggbranschen.

Alla vardagliga problem i företags-, flerfamiljs- och samhällsfastigheter löser vi för ökat välbefinnande för människorna som arbetar och bor där. För industrier och sjukhus löser vi avancerade tekniska utmaningar i krävande miljöer för att skapa de bästa förutsättningarna för produktion.

Våra åtta teknikområden spänner över ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi och fastighetsservice. 

Koncernen är indelad i två övergripande verksamhetsinriktningar, entreprenad och service. Entreprenad avser byggprojekt inom nyproduktion, ombyggnad och renovering. Service omfattar underhåll och service inom alla våra teknikområden.

Vi arbetar nära våra kunder i syfte att hitta de bästa lösningarna oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en förskola, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

Sedan starten 1983 har vi inom Climat80 utvecklat verksamheten och växt tillsammans med våra kunder som vi följer ut i världen. 2023 firar Climat80 Gruppen 40 år!

I Climat80 Gruppen ingår Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Tillsammans med Kungälvs Rörläggeri och Inter El ägs hela gruppen av ARE Sverige AB som totalt har 700 anställda i Sverige och omsätter ca 1,3 miljarder svenska kronor.

ARE Sverige är en del av det finska familjeföretaget ARE som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen. ARE som fastighetspartner utvecklar lösningar och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 5 miljarder svenska kronor. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer