Nyheter

Arebolaget Climat80 bygger en solcellspark åt Castellum
13 May 2022

I slutet av maj startar Climat80 monteringen av solpanelerna som kommer att täcka taken på Castellums nya logistikfastigheter i Helsingborg. Det har snart gått ett år sedan energiavdelningen startade projekteringen.

Emil Silverberg blir regionchef för Region Syd
18 Mar 2022

"Det är med ödmjukhet och målmedvetenhet jag antar rollen som regionchef för Region Syd.

Climat80 AB har slutit avtal med Ronab Automation AB
10 Mar 2022

Industriavdelningen inom Climat80 AB har under många år arbetat nära Ronab Automation AB i flera samverksamprojekt, bland annat för Tetra Pak.

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona
17 Feb 2022

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn till vår miljö och energiförbrukning – den ekologiska hållbarheten.

På bilden syns en av Hemsös fastigheter, Nicktisteln, där 120 paneler installerats.
17 Feb 2022

För att möta stigande elpriser och för att stärka sitt miljöarbete satsar Hemsö på hållbara investeringar i sina fastigheter. Hemsö är sedan flera år en viktig kund till Climat80 AB som idag servar många av Hemsös fastigheter.

Drevet i Helsingborg
19 Oct 2021

Climat80 Entreprenad​ har tecknat avtal med Castellum att i samverkan med Serneke, uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg.  

Climat80 bygger ett nytt EVENTHUS i Malmö
18 Oct 2021

På uppdrag åt BETONMAST och JöLa Invest har vi nu fått i uppdrag att skapa ett eventhus med ett ”flygtorn”.

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are Group
03 Sep 2021

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are-koncernen med säte i Finland. Han tillträder sin tjänst senast den 3 mars 2022. 

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!
16 Apr 2021

Under snart två år har Climat80 Gruppen tillsammans med Byggnadsfirman Otto Magnusson undersökt, rivit, projekterat och studerat Claes Anselms fantastiska byggnadsverk Stadshallen i Lund.

Climat80 Entreprenad bygger 
Brf Life – Lunds första bilfria bostadsrätter!
12 Apr 2021

Lunds kommun har satt upp höga mål för att minska miljöbelastningen från bilar i stadsmiljö. I samarbete med Lunds kommun har Midroc valt att ta steget längre och skapa Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Life.

Pages

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer