Nyheter

Drevet i Helsingborg
19 Oct 2021

Climat80 Entreprenad​ har tecknat avtal med Castellum att i samverkan med Serneke, uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg.  

Climat80 bygger ett nytt EVENTHUS i Malmö
18 Oct 2021

På uppdrag åt BETONMAST och JöLa Invest har vi nu fått i uppdrag att skapa ett eventhus med ett ”flygtorn”.

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are Group
03 Sep 2021

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are-koncernen med säte i Finland. Han tillträder sin tjänst senast den 3 mars 2022. 

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!
16 Apr 2021

Under snart två år har Climat80 Gruppen tillsammans med Byggnadsfirman Otto Magnusson undersökt, rivit, projekterat och studerat Claes Anselms fantastiska byggnadsverk Stadshallen i Lund.

Climat80 Entreprenad bygger 
Brf Life – Lunds första bilfria bostadsrätter!
12 Apr 2021

Lunds kommun har satt upp höga mål för att minska miljöbelastningen från bilar i stadsmiljö. I samarbete med Lunds kommun har Midroc valt att ta steget längre och skapa Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Life.

Klimatkyl startar ny avdelning i Borås
31 Mar 2021

Den första april startar Klimatkyl upp en ny avdelning i Borås. Utvecklingen är en del i strategin att stärka Klimatkyls position inom kyla.

Region Skåne och Climat80
26 Feb 2021

Så kom beskedet vi alla väntat på efter Region Skånes upphandling av det så kallade stora avtalet inom entreprenader. Arbetet med anbudet var intensivt under några månader före årsskiftet.

Skånes Universitetssjukhus i Lund
18 Feb 2021

Varje dag under pandemin har varit en utmaning – att planera och bygga på extremt kort tid.

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk
05 Feb 2021

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund.

Clifa och Sanpro fusioneras med Climat80. Nytt namn. Nya möjligheter.
23 Nov 2020

Clifa Service AB och Sanpro AB har i flera år varit helägda dotterbolag inom Climat80 AB.

Pages

Referenser

HSB Brf Sofieholm

De tre föreningarna omfattar totalt 27 fastigheter med 1 415 lägenheter med fördelningen... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09