Portal

Om våra portaler

Vill ni ha mer information så kontakta oss på 040-101400.

ClimatDoc

Climatdoc använder vi till våra kunder där vi utför service och underhåll till deras fastigheter. Här lägger vi upp alla våra serviceprotokoll, OVK protokoll, m.fl. som har utförts. Vi kan även lägga upp kundens dokumentation såsom ritningar, protokoll, foto, DU instruktioner mm. om så önskas så att du alltid kommer åt dina handlingar för din fastigheter.

Logga in

Climat80 Fastighetsservice

Under denna portal hanterar vi alla ärenden som utföras till våra fastighetskunder, som inte har ett eget fel-hanteringssystem.
Här kan du följa upp hur ditt ärende hanterats och vem samt när åtgärderna är utförda.

Logga in