Energi fastighetsägare

Energi fastighetsägare

Climat80 Energi tar reda på var onödig energi används och hur man kan energieffektivisera fastigheten.

Vad handlar energibesparing om?

Energibesparingsarbetets syfte är att hitta förluster och onödig energianvändning. Genom att optimera befintlig utrustning eller investera i ny teknik kan en hög energiprestanda uppnås där endast den energi som fastigheten behöver används. Genomförandet av energibesparingsarbetet kan sträcka sig från en mindre energiberäkning på en fläkt till en hel energiutredning på en större fastighet.

Vinster med energibesparing

När du sparar energi, sparar du också pengar samtidigt som du värnar om miljön. Vi hjälper dig att hitta energivinster.

Vår styrka är bland annat att vi analyserar möjligheterna till energieffektivisering utifrån just din fastighet och ger dig ekonomiskt försvarbara åtgärdsförslag med beräknad besparingspotential samt uppskattad kostnad. Det kan vara förslag på optimering av ineffektiva befintliga system eller investeringar i till exempel ventilation och pumpar.

För att få maximal utdelning av en energiutredning kan en åtgärdsplan upprättas när alla besparingsförslag identifierats. Då en del förslag kan vara beroende av varandra är detta ett bra sätt att säkerställa att genomförandet av åtgärderna ger den önskade effekten.

Energideklaration

Energideklarationen talar om vilken energiprestanda din fastighet har och enligt lag, ”lagen om energideklaration för byggnader” (2006:985), ska den upprättas för alla kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Syftet med energideklarationen är att inventera energianvändning på fastigheter och byggnader samt se i vilken utsträckning energianvändningen kan effektiviseras.

Climat80 har oberoende certifierade experter vilket krävs för att få energideklarationen godkänd och vi hjälper dig att ta fram den dokumentation som krävs enligt lag.

Energiutredning

Tillsammans med dig, tar vi en något djupare genomgång där vi kartlägger din fastighets energianvändning genom att gå igenom installationer som till exempel belysning, ventilation, värme, kyla och styr. På så sätt kan vi bestämma status och titta lite djupare. Befintlig utrustning kan vi få att fungera så effektivt som möjligt samt ge bättre preciserade åtgärdsförlag på vilka investeringar som kan göras. På detta sätt får du bättre koll på energianvändningen och kan minska både kostnader och miljöpåverkan.

Energiuppföljning

Kort och gott rutiner för uppföljning av energianvändningen i fastigheten. För att kunna spara energi krävs också att man tar reda på vart energin tar vägen. Med bra mättjänster och med bearbetad data kan man jämföra användningen med tidigare år eller med andra fastigheter. Energiuppföljningen ger kontroll över energianvändningen över tid och eventuella avvikelser kan snabbt avhjälpas.

Vi erbjuder energiuppföljning antingen genom vårt eget energiuppföljningssystem eller genom data tillhandahållen av er. Allt efter ditt behov. Resultatet från analysen ger oss också ett verktyg på vad vi kan göra för åtgärder för att energieffektivisera.