Drift och teknisk förvaltning

Drift och teknisk förvaltning

Bekymmersfritt och vardagssmart. Hos Climat80 har du alltid din externa driftsavdelning nära till hands.

Bekymmersfritt och vardagssmart

Climat80 Gruppens driftsavdelning hjälper till med tillsyn, skötsel och service av fastigheter. Hos oss har du alltid din externa driftsavdelning nära till hands.

Tillgänglighet, det vill säga snabb hjälp när det behövs, är nyckeln till både fungerande trivsamma miljöer och nöjda kunder. Därför erbjuder vi även akut felavhjälpande underhåll med beredskap dygnet runt. Då har du alltid hjälp nära till hands om något i byggnader, installationer eller annan utrustning behöver åtgärdas.

Miljö- och kostnadssmart

Förutom funktionskontroll erbjuder vi alltid en miljö- och kostnadseffektiv drift. Vi arbetar kontinuerligt med miljösmart teknik för att minska energianvändningen i driftarbetet och i byggnader samt förebygga hälsorisker.

Stora och små uppdrag

Climat80s driftavdelning driver idag funktions- och driftentreprenader på uppdrag åt flera fastighetsförvaltare, från större uppdrag inom samhällsfastigheter som skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus till kommersiella fastighetsägare med kontor, lager och hotell. Vi sköter även om flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och enskilda fastigheter som vi bedriver med samma engagemang.

Ofta blir vi vaktmästaren i fastigheterna som ronderar och ser till så att allt fungerar. 

Våra tjänster inom drift och teknisk förvaltning

  • Drift och funktionskontroller
  • Felavhjälpande underhåll
  • Energieffektivisering
  • Ronderande vaktmästare
  • OVK-besiktning