Kontaktpersoner

Climat80

Mats Mårtensson
Mats Mårtensson
Koncernchef
040-36 34 84
Thomas Sjöberg
Thomas Sjöberg
VD
040-36 34 91
Anders Welander
Anders Welander
Marknadschef
040-36 34 97
Christel Sylvegård
Christel Sylvegård
HR Chef
040-31 68 42
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Servicechef Lund
046-10 13 92
Dick Tunebris
Dick Tunebris
Servicechef Helsingborg
042-36 41 11
Magnus Rosberg
Magnus Rosberg
Servicechef Malmö
040-36 34 65
Peter Lindell
Peter Lindell
OVK
040-31 68 56
Jan Pomykala Bengtsson
Jan Bengtsson
Driftentreprenad
040-31 63 50
Marcus Malmström
Marcus Malmström
Inköp
040-36 34 07
Peter Möllerberg
Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
Tobias Westerdahl
Tobias Westerdahl
Energi
040-626 60 58
Anders Hansen
Anders Hansen
Styr & Regler Avdelningschef
040-36 34 89
Per Platzack
Per Platzack
Styr & Regler Försäljning / Projektledning
040-62 66 067

Climat80 Entreprenad

Roger Larsson
Roger Larsson
VD
040-36 34 09
Anders Sandberg
Anders Sandberg
Entreprenadchef Ventilation
040-31 68 51
Peter Bergh
Peter Bergh
Projektledare / Konstruktionsansvarig
040-36 34 62
Jens Laurin
Jens Laurin
Entreprenadchef VS
040-31 68 71
Roger Westerberg
Roger Westerberg
Projektledare VS
040-31 68 57
Björn Fredriksson
Projektledare
040-36 34 26
Andreas Dennfjord
Andreas Dennfjord
Projektledare / Konstruktör Ventilation
040-36 34 88
Richard Andersson
Richard Andersson
Projektledare Ventilation
040-36 34 43

Climat80 Industri

Mats Karlsson
Mats Karlsson
Projektledare
046-10 13 92
Stig Johansson
Stig Johansson
Konstruktör
046-10 13 21
Stefan Ahlman
Stefan Ahlman
Projektledare
046-10 13 94
Johan Pettersson
Johan Pettersson
Projektledare / Konstruktion
046-10 13 95

Stjernfeldts VVS

Lars Lindsjö
Lars Lindsjö
VD
040-36 34 12
Åke Andersson
Åke Andersson
Service VS Malmö
040-31 68 74
Jonny Persson
Jonny Persson
Projektledare VS
040-626 60 51
Mathias Jönsson
Mathias Jönsson
Service / Projektledare Helsingborg
042-400 68 99

Klimatkyl

Emil Karlsson
Emil Karlsson
VD
040-39 48 10
Lars Juhl
Lars Juhl
Vice VD
040-36 34 08
Bo Johansson
Bo Johansson
Försäljning/Projektering
040-39 48 02
Håkan Arvidsson
Håkan Arvidsson
Produktionschef/Servicechef
040-39 48 03
Jörgen Tern
Jörgen Tern
Försäljning / Avtal
040-36 34 29
Johan Hägg
Johan Hägg
Projektledare KYLA
046-10 13 06
Mats Sonesson
Mats Sonesson
Projektledare KYLA
042-36 41 18
Håkan Wallentin
Håkan Wallentin
Projektledare KYLA
040-36 34 68
Emil Juhl
Emil Juhl
Konstruktör / Kalkyl KYLA
040-39 48 30
Thomas Dorn
Thomas Dorn
Drifttagning / Dokumentation
040-39 48 08

Lunds Värme & Sanitet

Jan Norén
Jan Norén
Verksamhetsansvarig
046-540 74 52
Olof Engdahl
Olof Engdahl
Service
046-540 74 74
Conny Lindbäck
Conny Lindbäck
Projektledare
046-540 74 68
Maria Svensson
Maria Svensson
Service, felanmälan / administration
046-540 74 69

Clifa

Tomas Hofvander
Tomas Hofvander
Verksamhetsansvarig
046-10 14 20
Lars Jönsson
Lars Jönsson
Arbetsledare Clifa
046-10 14 03
Tommy Christensen
Tommy Christensen
Förvaltare
046-10 14 22

Elfast

Jörgen Jönsson
Jörgen Jönsson
Projektledare Service/Entreprenad
040-626 79 52
Jörn Clausson
Jörn Clausson
Projektledare Service
040-626 79 53
Lars Henriksson
Lars Henriksson
Projektledare Service/Entreprenad
040-626 79 50
Thomas Niklasson
Thomas Niklasson
Projektledare Entreprenad
040-626 79 93
Lennart Kristensen
Lennart Kristensen
Projektledare Entreprenad
040-626 79 51
Martin Sjöberg
Martin Sjöberg
Serviceledare EL
040-626 79 56
Fredrik Ekdahl
Fredrik Ekdahl
Serviceledare EL
040-36 34 11

Sanpro

Roger Strömberg
Roger Strömberg
Platschef
040-685 84 60
Anders Larsson
Anders Larsson
Arbetsledare Golv
040-685 84 61
Johan Klingberg
Johan Klingberg
Arbetsledare Sanering
040-685 84 65

Referenser

BRF Domaren

Brf Domaren, Borgmästaregården, består av 2 stycken 17-våningshus om vardera 128 lägenheter.... Läs mer