Kontaktpersoner

Climat80

Thomas Sjöberg
Thomas Sjöberg
Koncernchef
040-36 34 91
Anders Welander
Anders Welander
Marknadschef
040-36 34 97
Christel Sylvegård
Christel Sylvegård
HR Chef
040-31 68 42
Ida Nylander
Ida Nylander
Kvalité och Miljöchef
040-36 34 83
Rikard Näsström
Marknadschef Eftermarknad
040-36 34 43
Magnus Rosberg
Magnus Rosberg
Avdelningschef Service Malmö
040-36 34 65
Anders Sträng
Anders Sträng
Avdelningschef Lund och Helsingborg
046-10 13 90
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Servicechef Lund
046-10 13 92
Mats Johansson
Mats Johansson
Servicechef Helsingborg
042-36 41 17
Dick Tunebris
Dick Tunebris
Avtalsförsäljning
042-36 41 11
Peter Lindell
Peter Lindell
OVK
040-31 68 56
Peter Möllerberg
Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
Nicklas Nordbeck
Avdelningschef Driftentreprenad
040-36 34 63
Martin Fröborg
Martin Fröborg
Energi
040-6266952
Anders Hansen
Anders Hansen
Avdelningschef Automation
040-36 34 89
Per Platzack
Per Platzack
Försäljning/Projektledning Automation
040-62 66 067
Marcus Malmström
Marcus Malmström
Inköpsansvarig
040-36 34 07
Tommy Christensen
Tommy Christensen
Förvaltare
046-10 14 22
Lars Jönsson
Lars Jönsson
Arbetsledare Fastighetsservice
046-10 14 03
Margareta Lagerborg
Margareta Lagerborg
Arbetsledare Fastighetsservice
046-10 14 23
Roger Strömberg
Roger Strömberg
Platschef Sanering
040-685 84 60

Climat80 Entreprenad

Per Johansson
VD Climat80 Entreprenad
040-36 34 09
Anders Sandberg
Anders Sandberg
Entreprenadchef Ventilation
040-31 68 51
Peter Bergh
Peter Bergh
Projektledare/Konstruktionsansvarig
040-36 34 62
Jens Laurin
Jens Laurin
Entreprenadchef VS
040-31 68 71
Andreas Dennfjord
Andreas Dennfjord
Projektledare/Konstruktör Ventilation
040-36 34 88
Roger Kamph
Roger Kamph
Projektledare VS
040-363404
Ole Söndergaard
Ole Söndergaard
Projektledare VS
040-316857
Pontus Bernsvall
Pontus Bernsvall
Projektledare VS
040- 31 68 98
Thomas Niklasson
Thomas Niklasson
Entreprenadchef El
040-626 79 93
Mikael Henriksson
Projektledare EL
040-626 79 90
Tobias Stavebring
Projektledare EL
040-626 79 80
Johan Hallberg
Projektledare VENT
040-626 60 58
Fredrik Lönnborn
Projektledare VENT
040-36 34 06

Climat80 Industri

Mats Karlsson
Mats Karlsson
Projektledare
046-10 13 92
Stig Johansson
Stig Johansson
Konstruktör
046-10 13 21
Stefan Ahlman
Stefan Ahlman
Projektledare
046-10 13 94
Johan Pettersson
Johan Pettersson
Projektledare/Konstruktion
046-10 13 95
Tommy Käck
Tommy Käck
Konstruktion/Projektansvarig
046-10 13 16
Lars Wigårde
Lars Wigårde
Service och installationstekniker
046-10 13 97

Stjernfeldts VVS

Lars Lindsjö
Lars Lindsjö
VD
040-36 34 12
Åke Andersson
Åke Andersson
Service VS Malmö
040-31 68 74
Peter Eriksson
Projektledare/Service
040-36 34 40
Lars Petersson
Projektledare
040-36 34 21
Per Stigertsson
Projektledare
040-626 60 77
Mathias Jönsson
Mathias Jönsson
Service/Projektledare Helsingborg
042-400 68 99
Magnus Johansson
Magnus Johansson
Service Malmö VS
040- 36 34 28

Klimatkyl

Emil Karlsson
Emil Silverberg
VD
040-39 48 10
Anders Sträng
Anders Sträng
Avdelningschef Lund och Helsingborg
046-10 13 90
Bo Johansson
Bo Johansson
Försäljning/Projektering
040-39 48 02
Håkan Arvidsson
Håkan Arvidsson
Produktionschef/Servicechef
040-39 48 03
Jörgen Tern
Jörgen Tern
Försäljning/Avtal
040-36 34 29
Johan Hägg
Johan Hägg
Projektledare Kyla
046-10 13 06
Mats Sonesson
Mats Sonesson
Projektledare Kyla
042-36 41 18
Håkan Wallentin
Håkan Wallentin
Projektledare Kyla
040-36 34 68
Emil Juhl
Emil Juhl
Konstruktör/Kalkyl Kyla
040-39 48 30
Thomas Dorn
Thomas Dorn
Drifttagning/Dokumentation
040-39 48 08
Peter Sundström
Peter Sundström
Servicechef Helsingborg
042-616 68 00
Jimmy Göransson
Jimmy Göransson
Servicechef Borås
0730-87 51 49
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Arbetsledare Lund
046-270 52 70

Lunds Värme & Sanitet

Jan Norén
Jan Norén
VD
046-540 74 52
Conny Lindbäck
Conny Lindbäck
Projektledare
046-540 74 68

Elfast

Jörgen Jönsson
Jörgen Jönsson
VD
040-626 79 52
Jörn Clausson
Jörn Clausson
Projektledare Lund
040-626 79 53
Lars Henriksson
Lars Henriksson
Projektledare Service/Entreprenad
040-626 79 50
Martin Sjöberg
Martin Holm
Serviceledare El
040-626 79 56
Fredrik Ekdahl
Fredrik Ekdahl
Serviceledare El
040-36 34 11

Referenser

Alfa Laval har tecknat nytt serviceavtal för sina ca 60 stycken komfort- och... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09