Konstruktion

Konstruktion

Allt är möjligt – vi skapar det som krävs och ser till att det får plats. Vissa lösningar tar lite längre tid men de finns alltid. Climat80 Industris konstruktörer löser dina specifika behov med full effektivitet, ekonomi och miljöinsikt.

Teknisk nyfikenhet utvecklar unika lösningar

Vi skapar skräddarsydda system med unika egenkonstruerade lösningar eller anpassar befintliga för att bygga den utrustning eller anläggning som bäst svarar mot kundens krav och behov.

En lösning består av flera delar – att kostnadseffektivt uppfylla projektkraven, att reducera driftskostnader samt att minimera miljöbelastningen.

Egenutvecklade anläggningar blir oftast smidigare att installera eftersom de designas efter befintliga lokalers förutsättningar redan från början.