Service - Industri

Service - Industri

Ingen anläggning är servicefri. Regelbunden översyn och service är grunden för en sund arbets- och produktionsmiljö. Climat80 Industris egenutvecklade underhållssystem förutser kommande åtgärder innan problem och produktionsbortfall uppstår.

Industriell service - minskar driftskostnaderna

Vår industriella service har utgångspunkt i vår breda kompetens inom projektering, konstruktion, arbetsledning, montage och service. Service och översyn av befintliga installationer är grunden för en sund arbets- och produktionsmiljö.

Vi har i samarbete med våra kunder utvecklat ett förebyggande underhållssystem (FU). Systemet utnyttjar en kombination av avancerad mätteknik och gediget processkunnande för att planera in kommande åtgärder/reparationer innan problem och produktions- bortfall uppstår.

Climat80 Industri erbjuder dessutom specifika serviceprogram för:

 • Smörjning av alla roterande delar
 • Kontroll av
  - filterfunktioner och filtermaterial
  - flöde och tryck
  - lager och vibrationer
  - el-motorer (strömprov)
  - återföringssystem
  - automatik och styrfunktioner
  - mobil balansering
  - rapporter och åtgärdslistor