Industri - Totalåtagande

Industri - Totalåtagande

Climat80 Industri erbjuder totalåtagande för alla uppdrag. I samarbete med systerföretagen erbjuder vi ett effektivare projekt med smidigt arbetsflöde, full kontroll samt en ekonomisk och miljömässig helhetssyn.

Helhet ger fördel

Climat80 Industri erbjuder ett totalåtagande med övergripande entreprenad- eller projektansvar från idé till full funktionalitet och service. Totalåtagandet omfattar alla deldiscipliner som ingår i processventilation – luftrening, utsläpp, ventilation, automation, kyla och värme. Du uppnår ett effektivare projekt med smidigare arbetsflöde, bättre kontroll och en ekonomisk och miljömässig helhetssyn. Det finns stora ekonomi- och miljövinster att hämta genom rätt använd kunskap i alla delar av ett projekt.

Samlad kompetens

Våra kunder är industriföretag inom mycket skiftande branscher. Climat80-Gruppens specialistföretag erbjuder alla discipliner som berör industrifastigheters inre liv, ren luft, värme/kyla, rör och samordnande funktioner.

För extra besvärliga problemställningar utnyttjar vi vårt väl inarbetade nätverk av partners med kompletterande kunskap. Det är allt från energispecialister och arkitekter till leverantörer av klimatutrustning.