Energi

Climat80 energi
Climat80 har oberoende certifierade experter vilket krävs för att få energi-deklarationen godkänd och vi hjälper dig att göra den dokumentation som krävs enligt lag.

Energi

Climat80 Energi är en avdelning inom Climat80 Gruppen och inrättad för att hjälpa fastighetsägare och industrin att effektivisera energianvändandet.

Vi har hög kompetens vilket gör att vi kan erbjuda stor erfarenhet och brett tekniskt kunnande. Att hitta balans mellan energiförsörjning och energi- användning är viktigt för att nå effektiva helhetslösningar. Tillsammans med dig som fastighetsägare och verksamhetsrepresentant ser vi över vilka möjliga energibesparingar som kan göras för att sänka driftskostnader på fastigheter och företag.

Tjänster som vi kan hjälpa dig med:

  • Energikartläggning
  • Energiuppföljning
  • Energideklaration
  • Energiutredning
  • Energioptimering
  • Termografering
  • Energiberäkning
  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadskalkyl

 

 

För mer information – kontakta våra energiingenjörer:

Peter Möllerberg
Driftingenjör
040-36 34 94
peter.mollerberg@climat80.se

Tobias Westerdahl
Civilingenjör
040-626 60 58
tobias.westerdahl@climat80.se

Martin Eckerwall
Civilingenjör
040-39 48 32
martin.eckerwall@climat80.se

Fler kontaktpersoner »

Referenser Climat80

Candeco

Climat80 Gruppen utförde på totalentreprenad alla installationer i Candecos nya fabrik. Candeco... Läs mer

Kontakta Climat80

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Lund
Skiffervägen 18
046-10 13 00

Helsingborg
Karbingatan 20
042-36 41 00

E-post
info@climat80.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se