SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamheten där har det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det är därför viktigt att hålla skälig utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand, och vidta de åtgärder som behövs för att förbygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta regleras i LSO, lag om skydd mot olyckor.

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att fet är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att det dokumenteras. Det bör finnas en brandskyddsansvarig och det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten reder ut vem som ansvarar för olika delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i ett avtal. 

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Prata med oss, så hjälper i till. 

Kontaktpersoner »

Referenser Climat80

Svensson i Lamhult

Sanpro har slipat betonggolvet i Svenssons i Lammhults Malmöbutik.

Kontakta Climat80

Climat80 AB
Testvägen 1
SE-232 37 ARLÖV

+46(0)40-36 34 00
+46(0)46-10 13 00
+46(0)42-36 41 00

Leverans- och besök
Testvägen 1, 232 37 ARLÖV
Se karta

Karbingatan 20, 254 67 HELSINGBORG
Se karta