Service

El service

Service

Dina behov avgör

Service är en allt viktigare del av all fastighetsverksamhet. Anledningen är enkel, mer sofistikerade system kräver underhåll av utbildad personal och möjligheterna till energivinster ökar och är viktigt i en allt dyrare energivärld. Målen för en allt lägre miljöbelastning ökar i sin tur kraven på rätt inställningar i alla moderna system.
Vardagsservice, periodisk service, injustering och kontroll av komplexa elsystem – allt detta är våra medarbetares vardag och Elfast erbjuder team av medarbetare som kontinuerligt löser våra kunders servicebehov. Kräver dina anläggningar extra insatser löser våra servicetekniker snabbt och flexibelt det också.
Resultatet av kvalitetsinriktad service blir högre energieffektivitet, lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning. Vi erbjuder service i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och statuskontroll.

Vår service ger trygghet

Vår lokala närvaro är en god förutsättning för din trygghet. Genom att samarbeta med oss har du stora möjligheter att förebygga olyckor, driftstörningar och samtidigt tillförsäkra ett optimalt utnyttjande av din anläggning.

Vi utför Om- och tillbyggnad

  • ROT-uppdrag
  • Hyresgästanpassning
  • Modernisering Planerat underhåll
  • Förebyggande insatser
  • Tillsyn och skötsel Felavhjälpande underhåll
  • Felsökning
  • Reparation, utbyte.

Kontaktpersoner »

Referenser Elfast

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum.... Läs mer

Kontakta Elfast

El Fastighetsservice Syd AB

Testvägen 1
SE-232 37 ARLÖV

+46(0)40-6119192

Leverans- och besök
Testvägen 1, 232 37 ARLÖV
Se karta