Service

Sevice Elfast

Service

Dina behov avgör

Service är en allt viktigare del av all fastighetsverksamhet. Anledningen är enkel, mer sofistikerade system kräver underhåll av utbildad personal och möjligheterna till energivinster ökar och är viktigt i en allt dyrare energivärld. Målen för en allt lägre miljöbelastning ökar i sin tur kraven på rätt inställningar i alla moderna system.
Vardagsservice, periodisk service, injustering och kontroll av komplexa elsystem – allt detta är våra medarbetares vardag och Elfast erbjuder team av medarbetare som kontinuerligt löser våra kunders servicebehov. Kräver dina anläggningar extra insatser löser våra servicetekniker snabbt och flexibelt det också.
Resultatet av kvalitetsinriktad service blir högre energieffektivitet, lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning. Vi erbjuder service i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och statuskontroll.

Vår service ger trygghet

Vår lokala närvaro är en god förutsättning för din trygghet. Genom att samarbeta med oss har du stora möjligheter att förebygga olyckor, driftstörningar och samtidigt tillförsäkra ett optimalt utnyttjande av din anläggning.

Vi utför Om- och tillbyggnad

  • ROT-uppdrag
  • Hyresgästanpassning
  • Modernisering Planerat underhåll
  • Förebyggande insatser
  • Tillsyn och skötsel Felavhjälpande underhåll
  • Felsökning
  • Reparation, utbyte.

Kontaktpersoner »

Referenser Elfast

Elfast har fått i uppdrag åt Wihlborgs Fastigheter att hyresgästanpassa lokalerna inom Kv Väktaren i Malmö

Elfast har fått i uppdrag åt Wihlborgs Fastigheter att hyresgästanpassa lokalerna inom Kv... Läs mer

Kontakta Elfast

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Faktureringsadress
FE 1487-2916
SE-831 90 Östersund

Besöksadress
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Leverensadress
Flintyxegatan 10
213 76 Malmö

E-post
info@climat80.se

Faktura via E-post
faktura@elfastab.se