Automation

Automation

Alla ventilationssystem ska präglas av låg energianvändning och hög säkerhet. Climat80 Industri levererar och anpassar styr- och övervakningssystem för att säkerställa en trygg drift och långsiktigt god ekonomi.

Smidig vardagsdrift med full kontroll och långsiktiga energibesparingar.

Vi ser till att din industrifastighet och ventilationsprocessers styr- och övervakningssystem skapar kontroll på alla flöden och därmed säkerställer en god energieffektivitet och därmed driftsekonomi.

Din anläggnings dagliga drift är i trygga händer hos Climat80. Vi tar hand om projektering, konstruktion, programmering, installation och service av ditt styr- och reglersystem. Från idé till färdig anläggning, från DUC-nivå till DHC-övervakning. Det ska fungera bekymmersfritt och energieffektivt.

Helhetens styrka

Vi arbetar gärna med totalentreprenader där hela vår kompetens kommer väl till pass. Det är särskilt viktigt i större system när värme, processventilation och kyla ska integreras och samverka. Vi erbjuder även projektering för befintliga anläggningar på färdig handling.

Kontaktpersoner »

Industriprodukter

Driftsäkra, ekonomiska och utbyggbara.
5 000 – 200 000 m3/h

Högkvalitativt stoft-...

Fumex punktutsug

Utsugsarmar för laboratorier och svetsverkstäder samt utsug för fordonsavgaser. Lättrörliga och...

Moldow Industrifläkt Bas

Fläktar med brett industriellt användningsområde, högeffektiva och pålitliga med lägsta...