Totalåtagande

Totalåtagande

Climat80 Industri erbjuder totalåtagande för alla uppdrag. I samarbete med systerföretagen erbjuder vi ett effektivare projekt med smidigt arbetsflöde, full kontroll samt en ekonomisk och miljömässig helhetssyn.

Helhet ger fördel

Climat80 Industri erbjuder ett totalåtagande med övergripande entreprenad- eller projektansvar från idé till full funktionalitet och service. Totalåtagandet omfattar alla deldiscipliner som ingår i processventilation – luftrening, utsläpp, ventilation, automation, kyla och värme. Du uppnår ett effektivare projekt med smidigare arbetsflöde, bättre kontroll och en ekonomisk och miljömässig helhetssyn. Det finns stora ekonomi- och miljövinster att hämta genom rätt använd kunskap i alla delar av ett projekt.

Samlad kompetens

Våra kunder är industriföretag inom mycket skiftande branscher. Climat80-Gruppens specialistföretag erbjuder alla discipliner som berör industrifastigheters inre liv, ren luft, värme/kyla, rör och samordnande funktioner.

För extra besvärliga problemställningar utnyttjar vi vårt väl inarbetade nätverk av partners med kompletterande kunskap. Det är allt från energispecialister och arkitekter till leverantörer av klimatutrustning.

Kontaktpersoner »

Industriprodukter

Driftsäkra, ekonomiska och utbyggbara.
5 000 – 200 000 m3/h

Högkvalitativt stoft-...

Fumex punktutsug

Utsugsarmar för laboratorier och svetsverkstäder samt utsug för fordonsavgaser. Lättrörliga och...

Moldow Industrifläkt Bas

Fläktar med brett industriellt användningsområde, högeffektiva och pålitliga med lägsta...