Kundservice och felanmälan

Kundservice och felanmälan

Kundservice och felanmälan

Har du en fråga eller problem i din fastighet eller anläggning? Här kan du göra en felanmälan eller beställa service.

Jour kyla

Klimtatkyl
070-445 34 03

Climat80

040-36 34 19
felanmalan@climat80.se

Fastighetsservice

046-10 14 02
Helsingborg: 042 - 400 68 00
fastighetsservice@climat80.se

Sanering

040-689 14 10

Elfast

040-611 91 92

Klimatkyl

040-36 34 82
kkfelanmalan@klimatkyl.se

Lunds Värme & Sanitet

046-211 79 50

Stjernfeldts VVS

040-31 68 68
Helsingborg: 042 - 400 68 00
felanmalan@stjernfeldts.se

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer