Felanmälan

Felanmälan Climat80 Gruppen

Felanmälan

Climat80

040-36 34 19
felanmalan@climat80.se

Stjernfeldts VVS

040-31 68 68
Helsingborg: 042 - 400 68 00
felanmalan@stjernfeldts.se

Klimatkyl

040-36 34 82
kkfelanmalan@klimatkyl.se

Climat80 Fastighetsservice (fd Clifa)

046-10 14 02
felanmalan@clifa.se

Climat80 / Sanering (fd Sanpro)

040-689 14 10

Elfast

040-611 91 92

Lunds Värme & Sanitet

046-211 79 50

Jour kyla

Klimtatkyl
070-445 34 03

Referenser

Svensson i Lamhult

Sanpro har slipat betonggolvet i Svenssons i Lammhults Malmöbutik.

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09