Kontaktpersoner

Climat80

Mats Mårtensson
Mats Mårtensson
Koncernchef
040-36 34 84
Thomas Sjöberg
Thomas Sjöberg
VD
040-36 34 91
Anders Welander
Anders Welander
Marknadschef
040-36 34 97
Christel Sylvegård
Christel Sylvegård
HR Chef
040-31 68 42
Ida Nylander
Ida Nylander
Kvalité och Miljöchef
040-36 34 83
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Servicechef Lund
046-10 13 92
Dick Tunebris
Dick Tunebris
Servicechef Helsingborg
042-36 41 11
Magnus Rosberg
Magnus Rosberg
Servicechef Malmö
040-36 34 65
Peter Lindell
Peter Lindell
OVK
040-31 68 56
Jan Pomykala Bengtsson
Jan Bengtsson
Driftentreprenad
040-31 63 50
Peter Möllerberg
Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
Tobias Westerdahl
Tobias Westerdahl
Energi
040-626 60 58
Martin Fröborg
Martin Fröborg
Energi
040-6266952
Anders Hansen
Anders Hansen
Styr & Regler Avdelningschef
040-36 34 89
Per Platzack
Per Platzack
Styr & Regler Försäljning / Projektledning
040-62 66 067
Marcus Malmström
Marcus Malmström
Inköpsansvarig
040-36 34 07

Referenser

Candeco

Climat80-Gruppen utförde på totalentreprenad alla installationer i Candecos nya fabrik. Candeco... Läs mer