Kontaktpersoner

Climat80

Mats Mårtensson
Mats Mårtensson
Koncernchef
040-36 34 84
Thomas Sjöberg
Thomas Sjöberg
VD
040-36 34 91
Anders Welander
Anders Welander
Marknadschef
040-36 34 97
Christel Sylvegård
Christel Sylvegård
HR Chef
040-31 68 42
Ida Nylander
Ida Nylander
Kvalité och Miljöchef
040-36 34 83
Petra Kindström
Kommunikationschef
040-626 60 62
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Servicechef Lund
046-10 13 92
Mats Johansson
Servicechef Helsingborg
042-36 41 17
Magnus Rosberg
Magnus Rosberg
Servicechef Malmö
040-36 34 65
Dick Tunebris
Dick Tunebris
Avtalsförsäljning
042-36 41 11
Peter Lindell
Peter Lindell
OVK
040-31 68 56
Jan Pomykala Bengtsson
Jan Bengtsson
Driftentreprenad
040-31 63 50
Peter Möllerberg
Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
Martin Fröborg
Martin Fröborg
Energi
040-6266952
Anders Hansen
Anders Hansen
Styr & Regler Avdelningschef
040-36 34 89
Per Platzack
Per Platzack
Styr & Regler Försäljning / Projektledning
040-62 66 067
Marcus Malmström
Marcus Malmström
Inköpsansvarig
040-36 34 07

Referenser

Kv Sjöljungfrun - Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)

Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)