Kontaktpersoner

Climat80

Thomas Sjöberg
Thomas Sjöberg
Koncernchef
040-36 34 91
Anders Welander
Anders Welander
Marknadschef
040-36 34 97
Christel Sylvegård
Christel Sylvegård
HR Chef
040-31 68 42
Ida Nylander
Ida Nylander
Kvalité och Miljöchef
040-36 34 83
Rikard Näsström
Marknadschef Eftermarknad
040-36 34 43
Magnus Rosberg
Magnus Rosberg
Avdelningschef Service Malmö
040-36 34 65
Anders Sträng
Anders Sträng
Avdelningschef Lund och Helsingborg
046-10 13 90
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Servicechef Lund
046-10 13 92
Mats Johansson
Mats Johansson
Servicechef Helsingborg
042-36 41 17
Dick Tunebris
Dick Tunebris
Avtalsförsäljning
042-36 41 11
Peter Lindell
Peter Lindell
OVK
040-31 68 56
Peter Möllerberg
Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
Nicklas Nordbeck
Avdelningschef Driftentreprenad
040-36 34 63
Martin Fröborg
Martin Fröborg
Energi
040-6266952
Anders Hansen
Anders Hansen
Avdelningschef Automation
040-36 34 89
Per Platzack
Per Platzack
Försäljning/Projektledning Automation
040-62 66 067
Marcus Malmström
Marcus Malmström
Inköpsansvarig
040-36 34 07
Tommy Christensen
Tommy Christensen
Förvaltare
046-10 14 22
Lars Jönsson
Lars Jönsson
Arbetsledare Fastighetsservice
046-10 14 03
Margareta Lagerborg
Margareta Lagerborg
Arbetsledare Fastighetsservice
046-10 14 23
Roger Strömberg
Roger Strömberg
Platschef Sanering
040-685 84 60
Johan Klingberg
Johan Lundberg
Arbetsledare Sanering
040-685 84 65

Referenser

Skanörs Vångar

JM och Lunds Värme & Sanitet har en lång gemensam historia. Samarbetet började för mer än 12... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09