Kontaktpersoner

Climat80

Mats Mårtensson
Mats Mårtensson
VD
040-36 34 84
Anders Welander
Anders Welander
Marknadschef
040-36 34 97
Thomas Sjöberg
Thomas Sjöberg
Servicechef
040-36 34 91
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Servicechef Lund
046-10 13 92
Dick Tunebris
Dick Tunebris
Servicechef Helsingborg
042-36 41 11
Magnus Rosberg
Magnus Rosberg
Servicechef Malmö
040-36 34 65
Peter Möllerberg
Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
Tobias Westerdahl
Tobias Westerdahl
Energi
040-626 60 58
Peter Lindell
Peter Lindell
OVK
040-31 68 56
Jan Pomykala Bengtsson
Jan Pomykala Bengtsson
Driftentreprenad
040-31 63 50
Anders Hansen
Anders Hansen
Styr & Regler Entreprenadchef
040-36 34 89

Referenser

Sanpro har slipat betonggolvet i Region Skånes lokaler