Kontaktpersoner

Climat80

Thomas Sjöberg
Thomas Sjöberg
Koncernchef
040-36 34 91
Anders Welander
Anders Welander
Marknadschef
040-36 34 97
Christel Sylvegård
Christel Sylvegård
HR Chef
040-31 68 42
Ida Nylander
Ida Nylander
Kvalité och Miljöchef
040-36 34 83
Magnus Rosberg
Magnus Rosberg
Avdelningschef Service Malmö
040-36 34 65
Anders Sträng
Anders Sträng
Avdelningschef Lund och Helsingborg
046-10 13 90
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Servicechef Lund
046-10 13 92
Mats Johansson
Mats Johansson
Servicechef Helsingborg
042-36 41 17
Dick Tunebris
Dick Tunebris
Avtalsförsäljning
042-36 41 11
Peter Lindell
Peter Lindell
OVK
040-31 68 56
Jan Pomykala Bengtsson
Jan Bengtsson
Driftentreprenad
040-31 63 50
Peter Möllerberg
Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
Martin Fröborg
Martin Fröborg
Energi
040-6266952
Anders Hansen
Anders Hansen
Avdelningschef Automation
040-36 34 89
Per Platzack
Per Platzack
Försäljning/Projektledning Automation
040-62 66 067
Marcus Malmström
Marcus Malmström
Inköpsansvarig
040-36 34 07
Tommy Christensen
Tommy Christensen
Förvaltare
046-10 14 22

Referenser

Ny kyla i kv Spinneriet

Rakt bakom Hansacompagniet ligger kvarteret Spinneriet. En fastighet som omfattar 25 000 m2... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.