Kontaktpersoner

Climat80 Entreprenad

Per Johansson
VD Climat80 Entreprenad
040-36 34 09
Anders Sandberg
Anders Sandberg
Entreprenadchef Ventilation
040-31 68 51
Peter Bergh
Peter Bergh
Projektledare/Konstruktionsansvarig
040-36 34 62
Jens Laurin
Jens Laurin
Entreprenadchef VS
040-31 68 71
Andreas Dennfjord
Andreas Dennfjord
Projektledare/Konstruktör Ventilation
040-36 34 88
Roger Kamph
Roger Kamph
Projektledare VS
040-363404
Ole Söndergaard
Ole Söndergaard
Projektledare VS
040-316857
Pontus Bernsvall
Pontus Bernsvall
Projektledare VS
040- 31 68 98
Thomas Niklasson
Thomas Niklasson
Entreprenadchef El
040-626 79 93
Anders Olsson
Projektledare El
040-6267920

Referenser

Gängtappen

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?... Läs mer