Kontaktpersoner

Klimatkyl

Emil Karlsson
Emil Silverberg
VD
040-39 48 10
Anders Sträng
Anders Sträng
Avdelningschef Lund och Helsingborg
046-10 13 90
Håkan Arvidsson
Håkan Arvidsson
Produktionschef/Servicechef
040-39 48 03
Jörgen Tern
Jörgen Tern
Försäljning/Avtal
040-36 34 29
Johan Hägg
Johan Hägg
Projektledare Kyla
046-10 13 06
Mats Sonesson
Mats Sonesson
Projektledare Kyla
042-36 41 18
Håkan Wallentin
Håkan Wallentin
Projektledare Kyla
040-36 34 68
Emil Juhl
Emil Juhl
Konstruktör/Kalkyl Kyla
040-39 48 30
Thomas Dorn
Thomas Dorn
Drifttagning/Dokumentation
040-39 48 08
Peter Sundström
Peter Sundström
Servicechef Helsingborg
042-616 68 00
Jimmy Göransson
Jimmy Göransson
Servicechef Borås
0730-87 51 49
Mats Karlsson
Mats Karlsson
Arbetsledare Lund
046-270 52 70

Referenser

Skanörs Vångar

JM och Lunds Värme & Sanitet har en lång gemensam historia. Samarbetet började för mer än 12... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09