Lunds Värme & Sanitet

Lunds Värme & Sanitets tradition på den lundensiska och skånska marknaden är välkänd. Efter mer än 40 års entreprenad- och serviceverksamhet är det få byggbolag och industriföretag som företaget inte samarbetat med.

Om Lunds Värme & Sanitet

Om Lunds Värme & Sanitet

Lunds Värme & Sanitets tradition på den lundensiska och skånska marknaden är välkänd.
Efter mer än 40 års entreprenad- och serviceverksamhet är det få byggbolag och industriföretag som företaget inte samarbetat med.

Ett väletablerat VVS-installationsföretag med huvudinriktning på industriföretag och byggprojekt. Företaget ägs sedan 1 januari 2014 av Climat80 AB i Malmö.

Lunds Värme & Sanitets inriktning på industrisidan och dess samarbetsavtal med bl. a. regionfastigheter stämmer väl in i Climat80 Gruppens strategi att förstärka marknadspositionen i Lund.

Lunds Värme & Sanitet har under sina senaste 25 år utvecklat en specialkompetens inom processindustrin vilket medfört stora engagemang för framför allt Alfa Laval och Tetra Pak.

Parallellt med industriuppdragen arbetar vi sedan många år nära tillsammans med Regionfastigheter och de mest kända byggföretagen i Öresundsregionen. 15 rörmontörer sköter de aktuella uppdragen.

Aktuella uppdragsgivare: Alfa Laval, Tetra Pak, JM, NCC, Regionfastigheter (USIL) …

Kontaktpersoner »

Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%20logotyp

 

Referenser Lunds Värme & Sanitet

Skanörs Vångar

JM och Lunds Värme & Sanitet har en lång gemensam historia. Samarbetet började för mer än 12... Läs mer

Kontakta Lunds Värme & Sanitet

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Lund
Skiffervägen 18
046-211 79 50

E-post
info@lundsvs.se

Faktura via E-post:
faktura@climat80.se